Wykaz badań dot. naszych produktów

Dorobek naukowy Instytutu Biolit przy współpracy  z  Syberyjskim Państwowym Uniwersytetem Medycznym i Instytutem Badawczym Farmakologii w Tomsku. Naukowcy zachowali badania naukowe nad substancjami roślinnymi, ale także odkryli dla świata nowe zioła lecznicze i nowe właściwości lecznicze znanych roślin leczniczych. Dziś zasługuje to na ogromny szacunek i uznanie!

WYNIKI BADAŃ NAUKOWYCH

WYKAZ TŁUMACZENIA MATERIAŁÓW Z BADAŃ NAUKOWYCH

DOTYCZĄCYCH PRODUKTÓW NA BAZIE SUROWCÓW BIOLITU

 

 1. Agasarowa N.J. Alternatywne metody zintegrowanej terapii przewlekłego opistarchosis u dzieci: ref. dr nauk med. – Moskwa, 2001, 25 s.
 2. Akramowa M.I. Skuteczność ekstraktu jodły  we wsparciu i  zintegrowanej profilaktyce dzieci z ostrymi chorobami układu oddechowego w dziecięcym korpusie kadetów. Szkoła z internatem podchorążych w Tomsku. – Tomsk, 2009.
 3. Arbuzow A.G. Raport z eksperymentalnego badania wpływu wodnych, niesterylnych (Polygonum aviculare) i sterylnych ekstraktów z ziela rdestowca ptasiego na parametry czynnościowe układu rozrodczego myszy. Syberyjski Państwowy Uniwersytet Medyczny. – Tomsk, 2002.
 4. Arbuzow A.G. Farmakoterapia eksperymentalnego zespołu Reye’a: referat dr n biol. – Ufa, 2001.- 26 s.
 5. Arbuzow A.G., Krylatow A.V., Maslow L.N. i inni. Działania przeciw niedotlenieniu, kardioprotekcyjne i przeciwfibrylacyjne złożonego adaptogennego preparatu ziołowego // Biuletyn Biologii Eksperymentalnej i Medycyny. – 2006 r. – T. 142. – nr 8. – S. 177-180.
 6. Arbuzow A.G., Krylatow A.V., Maslow L.N. i inni. Galaktany i polisacharydy roślin wyższych zawierające galaktan // Chemia związków naturalnych. – 2000. – nr 3. – str. 185.
 7. Arij E.G. Charakterystyka morfologiczna i funkcjonalna pooperacyjnych blizn skórnych oraz wpływ na nie ekstraktów borowinowych (badanie eksperymentalne): autor dr med. nauk- Tomsk, 2003 .- 20 s.
 8. Balundz E.G., Cajier D.V. Badanie skuteczności klinicznej biologicznego  dodatku do żywności  korzenia łopianu i żelu-kremu w zintegrowanej terapii kobiet z mastopatią. GFZ „Tomska Regionalna Przychodnia Kliniczna”. – Tomsk, 2004.
 9. Baturina N.O. Wpływ hepatoprotektorów na przebieg przewlekłego uszkodzenia wątroby czterochlorkiem węgla: referat dr. n. biol – Tomsk, 1995.- 19 s.
 10. Beloborodowa E.I. Sprawozdanie z aprobaty klinicznej biologicznego dodatku do żywności   „ Hepatobiol”. Syberyjski Państwowy Uniwersytet Medyczny. – Tomsk, 2005.
 11. Beloborodowa E.I. Sprawozdanie z aprobaty klinicznej biologicznego dodatku do żywności „Achillan”. SPUM. – Tomsk, 2005.
 12. Beloborodowa E.I. Raport z badania skuteczności klinicznej biologicznego dodatku do żywności ekstraktu kory topoli we wspomaganiu zintegrowanej terapii przewlekłej opistarchosis. SPUM. – Tomsk, 2007.
 13. Beloborodowa E.I. Sprawozdanie w sprawie aprobaty biologicznego dodatku do żywności „Marikad” (kapsułki). SPUM. – Tomsk, 2009.
 14. Beloborodowa E.I. Sprawozdanie z aprobaty biologicznego dodatku do żywności „Achillan” (wyciąg z krwawnika pospolitego). SPUM RosZdraw. – Tomsk, 2010.
 15. Beloborodowa E.I., Burkowa W.N. Kliniczne zastosowanie biologicznego dodatku do żywności  „Achillan” we wspomaganiu przy  chorobie dwunastnicy // Medycyna zdrowotna, lecznicza i regeneracyjna: Mater. po wynikach telekonferencji Nowosybirsk-Rostów nad Donem Astrachań-Wołgograd 22.11 2006 r. – Nowosybirsk: Wydawnictwo „Sowa”. – 2007. – Wydanie 1. – S. 49-57.
 16. Beloborodowa E.I., Burkowa W.N., Wengerovwskij A.I. i wsp. Nowy środek hepatoprotekcyjny Eplir // Syberyjskie czasopismo gastroenterologii i hepatologii. – 1998. – nr 6. – S. 291-292.
 17. Beloborodowa E.I., Wengerowskij A.I., Mozżelin M.E., Saratikow A.S. Farmakoterapia ostrego zapalenia trzustki // Syberyjski dziennik gastroenterologii i hepatologii. – 2003 r. – Numer 16. – S.14-17.
 18. Beloborodowa E.I., Wengerowskij A.I., Saratikow A.S. Wpływ środków hepatoprotekcyjnych na antytoksyczną funkcję wątroby // Syberyjski dziennik gastroenterologii i hepatologii. – 2000. – nr 9. – S. 75-77.
 19. R.S. Bojew. Substancja wspomagająca w działaniu cytostatycznym  z korzenia łopianu // Chemia dla zrównoważonego rozwoju. – 2005. – nr 1. – S. 119-122.
 20. R.S. Bojew. Badania chemiczne korzenia łopianu jako źródła substancji biologicznie czynnych wspomagające działanie cytostatyczne: referat dr n farm. – Tomsk, 2006.- 22 s.
 21. Bojew R.S., Burkowa V.N., Terentjewa G.A. Nowa substancja z korzenia łopianu // Materiały II Ogólnorosyjskiej konferencji „Nowe osiągnięcia w chemii i technologii chemicznej surowców roślinnych”. – Barnauł, 2005.- S. 311-315.
 22. Bojew R.S., Płotnikow W.M. Aktywność apoptozy i cytostatyczna przy wspomaganiu  zagęszczonego soku z korzenia łopianu // Materiały konferencyjne. „Aktualne zagadnienia rozwoju i stosowania preparatów immunobiologicznych i farmaceutycznych”. – Tomsk, 2004.- 276 S.
 23. Bużak N.S. Wyniki zintegrowanej terapie pacjentów z przewlekłą chorobą przywry przy wspomaganiu  kory topoli. SSMU. – Tomsk, 2000.
 24. Burkowa W.N. Lipidy śródkontynentalnych osadów podwodnych i ich rola w tworzeniu olejów niemorskich: dr chem. nauk, – Tomsk. 1998.- 269 S.
 25. Burkowa W.N., Baniewicz S.M., Moskwin W.P., Opalinskaja A.M. Sprawozdanie z badań ekstraktu suchego z mułu siarczkowego z głównym składnikiem soli, na obecność substancji rakotwórczych oraz zgodność z normami sanitarnymi i bakteriologicznymi. Instytut Chemii Naftowej Oddziału Syberyjskiego Akademii Nauk ZSRR. – Tomsk, 1990.
 26. ​​​​Burkowa W.N., Bojew S.E., Wengerowski A.I. i inni. Działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe ekstraktów z 47.U47. rtica dioica (urticaceae) // 47. Zasoby roślinne. – 2011 – 47. nr 2. -S. 136-143.
 27. Burkowa W.N., Bojew S.E., Wengerowski A.I. i inni. Działanie przeciw niedotlenieniu i hemostymulujące ekstraktu z pokrzywy uzyskanego za pomocą nanotechnologii // Czasopismo chemiczne i farmaceutyczne. – 2010 r. – nr 3. – S. 32–34.
 28. Burkowa W.N., Bojew S.E., Wengerowski A.I. i inni. Gastroprotekcyjne działanie ekstraktu z pokrzywy w eksperymentalnych wrzodach żołądka // 49. Farmakologia eksperymentalna i kliniczna. – 2011. – T. 74. – 49. Nr 1. – S. 24-27.
 29. Burkowa W.N., Wengerowski A.I.., Opalinskaja A.M. Właściwości przeciwutleniające i aktywność biologiczna lipidów we współczesnych osadach jeziornych o różnej genezie. Przedruk TF Syberyjskiego Oddziału Akademii Nauk ZSRR. Tomsk, 1988.- 39 S.
 30. Burkowa W.N., Wengerowski A.I., Pauls O.V., Czuczalin V.S., Saratikow A.S. Lipidy mułu jako środek chroniący wątrobę // Problemy balneologii, fizjoterapii i terapeutycznej kultury fizycznej. 1988. Nr 5. S. 4649.
 31. Burkowa W.N., Wengerowski A.I., Saratikow A.S. Właściwości przeciwutleniające i hepatoprotekcyjne lipidów osadów jeziornych // Czasopismo chemiczne i farmaceutyczne – 1998. – nr 10. – S. 28–30.
 32. Burkowa W.N, Iwanow A.A., Sergun W.P. Łopian jako wielki uzdrowiciel. Tysiące lat tradycji i nowoczesne produkty. – Tomsk: Wydawnictwo TPU, 2018. – 202 S.
 33. Burkowa W.N., Kurakolowa E.A., Matis E. Ja. Skład izotopowy węgla w materii organicznej osadów współczesnych jezior i dawnych skał zachodniej Syberii // Goriuczije słańcy (łupki palne). 1986. Nr 3. S. 240-246.
 34. Burkowa W. N, Matis E.Ja. Pigmenty karotenoidowe we współczesnych osadach jeziornych i ich związek z bioproducentami OM // Streszczenia II Ogólnounijnej Konferencji Geochemii Węgla. M., 1986. S. 274-276.
 35. Burkowa W.N., Matis E.Ja., Moskwin W.P. Czynność badania suplementu: badanie preparatu suchego wyciągu z borowiny leczniczej pod kątem składu soli, składu lipidowego, obecności zanieczyszczeń rakotwórczych i metali ciężkich oraz zgodności z przyjętymi normami analizy sanitarno-biologicznej. Instytut Chemii Naftowej SB AS ZSRR. – Tomsk, 1990.
 36. Burkowa W.N., Judina N.W., Bojew S.G., Safronow S.W. Produkty nanodyspersyjne z surowców roślinnych // Zb. streszczenia sekcji naukowych i technologicznych stażystów. Forum Nanotechnologii, Moskwa, 3–5 grudnia 2008. – Tom 2. – S. 112–113.
 37. Bukowiec I.L. Badanie skuteczności klinicznej suplementów diety do żywności „Shirlayne z Lohein”, mających na celu wspomaganie funkcji układu wątrobowo-żółciowego. Instytut Kardiologii Rosyjska Akademia Nauk Medycznych – Tomsk, 2003.
 38. Bukowiec I.L., Kungurowa L.M. Raport z badań nad działaniem żółciopędnym biologicznego dodatku do żywności  kory topoli. Instytut Kardiologii Rosyjska Akademia Nauk Medycznych. – Tomsk, 2003.
 39. Bukowiec I.L., Kungurowa L.M. Raport o skuteczności klinicznej dodatku do żywności „Populin”. Instytut Kardiologii Rosyjska Akademia Nauk Medycznych. – Tomsk, 2005.
 40. Buszmeliowa L.P. Sprawozdanie z wyników badań klinicznych ekstraktu jodły. Syberyjski Państwowy Uniwersytet Medyczny. – Tomsk, 2000.
 41. Wiengerowskij A.I. Wpływ hepatoprotektorów na mitochondria wątroby // Regulatory metabolizmu energetycznego (aspekty kliniczne i farmakologiczne): Obrady sympozjum. – Tomsk, 2004. – S. 87-91.
 42. Wiengerowskij A.I Skuteczność i mechanizm działania hepatoprotektorów w toksycznym uszkodzeniu wątroby: praca doktorska dr nauk med. – Tomsk, 1991 r. – 310 S.
 43. Wiengerowskij A.I Baturina N.O, Czuczalin W.S., Saratikow A.S. Działanie hepatoprotekcyjne preparatów ziołowych we wspomaganiu przy przewlekłym zapaleniu wątroby // Zasoby roślinne. 1995. Nr 4. S. 50-54.
 44. Wiengerowskij A.I ., Baturina N.O, Czuczalin W.S., Saratikow A.S. Rola peroksydacji lipidów w mechanizmie proliferacji tkanki wątroby w przewlekłym zapaleniu wątroby // Fizjologia patologiczna i terapia eksperymentalna. 1996. Nr 2. S. 37-39.
 45. Wiengerowskij A.I, Burkowa W.N., Pauls O.W. i inni. O właściwościach hepatoprotekcyjnych lipidów mułu // Zagadnienia balneologii, fizjoterapii i terapii ruchowej. – 1988. – nr 5. – S. 46-48.
 46. Wiengerowskij A.I, Burkowa W.N., Judina N.W., Jatsenkow A.I. Działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe polarnych lipidów złoża torfowego  przy eksperymentalnym zapaleniu // Biuletyn Medycyny Syberyjskiej. – 2012 r. – nr 6. – S. 31-35.
 47. Wiengerowskij A.I, Burkowa W.N., Judina N.W., Jacenkow A.I. Działanie antyproliferacyjne polarnych lipidów torfu i  poroża  „maral”w modelu łagodnego przerostu gruczołu krokowego // Farmakologia eksperymentalna i kliniczna. 2013. T. 76. Nr 5. S. 27-31.
 48. Wiengerowskij A.I., Gołowina E.L., Burkowa W.N., Saratikow A.S. Enterosorbenty wzmacniające hepatoprotekcyjne działanie polarnych lipidów torfu we wspomaganiu w  eksperymentalnym toksycznym zapaleniu wątroby // Farmakologia eksperymentalna i kliniczna. – 2001. – nr 1. – S. 46-48.
 49. Wiengerowskij A.I., Gołowina E.L., Kowalenko M.Ju. i inni. Połączone stosowanie prednizolonu i hepatoprotektorów zawierających fosfolipidy we wspomaganiu w  eksperymentalnym przewlekłym zapaleniu wątroby // Farmakologia eksperymentalna i kliniczna. 1999. Nr 2. S. 28-30.
 50. Wiengerowskij A.I., Zonowa E.W., Burkowa W.N., Bojew S.G. Reishi-kan jako skuteczny sposób wspomagania do zapobiegania hepatotoksycznym powikłaniom terapii // Medycyna regeneracyjna: Materiały. Rady Naukowej. – Nowosybirsk: LLC PK „ArtPress”, 2009. – Wydanie 2. – S.38-40.
 51. Wiengerowskij A.I., Zonowa E.W., Burkowa W.N., Bojew S.G. Reishi we wspomaganiu w  zintegrowanej terapii nadciśnienia tętniczego// Medycyna lecznicza i regeneracyjna: Materiały Rady Naukowej. – Nowosybirsk: LLC PK „ArtPress”, 2009. – Wydanie 2. – S.40-42.
 52. Wiengerowskij A.I., Kowalenko M.Ju., Arbuzow A.G. Wpływ hepatoprotektorów pochodzenia roślinnego na działanie mechanizmu prednizolonu w eksperymentalnym toksycznym zapaleniu wątroby // Zasoby roślinne. – 1998. – nr 3. – S. 91-93.
 53. Wiengerowskij A.I., Melent’ewa A.N. Eksperymentalne dowody skuteczności terapeutycznej hepatoprotektorów w patologii wątroby spowodowanej zatruciem przez paracetamol // Tworzenie nowych leków: Materiały z konferencji. – Tomsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Państwowego w Tomsku, 2007. – S. 17-18.
 54. Wiengerowskij A.I., Możelin M.E, Suchodolo I.W., Saratikow A.S. Wpływ hepatoprotektorów zawierających polifenole na metabolizm i funkcje trzustki i wątroby w doświadczalnym ostrym zapaleniu trzustki. Zagadnienia Chemii Biologicznej, Medycznej oraz Farmaceutycznej. – 2004. – nr 1. – S. 29-32.
 55. Wiengerowskij A.I., Możelin M.E, Sukhodolo I.W., Saratikow A.S. Efekt fitoterapeutyczny hepatoprotektorów zawierających fosfolipidy we wspomaganiu w  doświadczalnym ostrym zapaleniu trzustki // Farmakologia eksperymentalna i kliniczna. – 2004. – nr 4. – S. 35-37.
 56. Wiengerowskij A.I., Ogorodowa L.M., Perewozczikowa T.W. Hepatoprotektory zawierające fosfolipidy osłabiają immunosupresyjne działanie prednizolonu w eksperymentalnym przewlekłym zapaleniu wątroby // Farmakologia eksperymentalna i kliniczna. – 2004. – nr 4. – S. 50-54.
 57. Wiengerowskij A.I., Ogorodowa L.M., Perewozczikowa T.W. Właściwości immunomodulacyjne hepatoprotektorów pochodzenia roślinnego w połączeniu z prednizolonem w toksycznym zapaleniu wątroby // Zasoby roślinne. – 2004. – nr 2. – S. 107-114.
 58. Wiengerowskij A.I., Priszczep T.P., Czuczalin V.S., Pauls O.V., Sedych I.M. Nowe preparaty fosfolipidów i przeciwutleniaczy roślinnych jako hepatoprotektory // Farmakologia i postęp naukowo-techniczny: streszczenia VI Ogólnounijnego Kongresu Farmakologów. – Taszkent, 1988. – S. 65-66.
 59. Wiengerowskij A.I., Saratikow A.S. Hepatoprotekcyjne działanie frakcji wysoce polarnych lipidów torfu // Biuletyn biologii eksperymentalnej i medycyny. 2002. Załącznik nr 1. S. 38-40.
 60. Wiengerowskij A.I., Saratikow A.S. Mechanizm działania hepatoprotektorów w toksycznym uszkodzeniu wątroby // Farmakologia i toksykologia 1988. Nr 1. S. 89-93.
 61. Wiengerowskij A.I., Saratikow A.S. Farmakologiczna korekta eksperymentalnego toksycznego zapalenia wątroby // Zapobieganie i eksperymentalna terapia stanów terminalnych: materiały konferencyjne. – Omsk, 1992. – S. 126-128.
 62. Wiengerowskij A.I., Sedych I.M., Saratikow A.S. Skuteczność hepatoprotektorów w eksperymentalnym zatruciu alkoholem allilowym // Zdrowie zawodowe i choroby zawodowe. 1989. Nr 5. S. 46-48.
 63. Wiengerowskij A.I., Sibiliewa L.A. Właściwości przeciwzapalne polarnych lipidów torfu// Aktualne problemy farmakologii i poszukiwanie nowych leków. – Wydanie. 4. – Tomsk, 1990. – S. 154-156.
 64. Wiengerowskij A.I., Suchodolo I.W., Chzuczalin W.S. i inni. Hepatoprotektory, które mają działanie terapeutyczne w eksperymentalnym zespole Reye’a // Farmakologia eksperymentalna i kliniczna. – 2000. – nr 5 – S. 68-71.
 65. Wiengerowskij A.I., Suchodolo I.W., Chzuczalin W.S. Skuteczność Legalonu i Loheinu w eksperymentalnym zespole Reye’a // Czasopismo farmokologiczne-chemiczne. 2000. Nr 4. S. 6-8.
 66. Wiengerowskij A.I., Timofiejew M.S., Chazanow W.A. Efekty mitochondrialne i mechanizmy hepatoprotekcyjnego działania regulatorów metabolizmu energetycznego z naruszeniem utleniania kwasów tłuszczowych // Regulatory metabolizmu energetycznego (aspekty kliniczne i farmakologiczne): Materiały V Sympozjum Rosyjskiego. – Tomsk, 2006. – S. 54-59.
 67. Wiengerowskij A.I., Chazanow W.A. Wspomaganie hepatoprotektorów na bioenergetykę w eksperymentalnej patologii wątroby // Psychofarmakologia i biologiczna narkologia. – 2007 r. – Spec. wydanie – Część 1. – S. 165-166.
 68. Wiengerowskij A.I., Chazanow W.A., Slepicziew W.A. Wspomaganie hepatoprotektora o charakterze fosfolipidowym na bioenergetykę mózgu podczas eksperymentalnego hamowania β-oksydacji kwasów tłuszczowych // Biuletyn Biologii Eksperymentalnej i Medycyny. – 2007 r. – Załącznik nr 1. – str. 41-44.
 69. Wiengerowskij A.I., Chazanow W.A., Timofiejew M.S. Poprawa bioenergii wątroby przez hepatoprotektory podczas eksperymentalnego hamowania β-oksydacji kwasów tłuszczowych // Zagadnienia chemii biologicznej, medycznej i farmaceutycznej. – 2007. – nr 4. – S. 31-34.
 70. Wiengerowskij A.I., Chazanow W.A., Timofiejew M.S. Wspomaganie hepatoprotektorów i regulatora metabolizmu energetycznego na stan funkcjonalny mitochondriów wątroby w doświadczalnym zespole Reye’a // Biuletyn biologii eksperymentalnej i medycyny. – 2003 r. – Załącznik nr 2. – S. 89-91.
 71. 116. Wiengerowskij A.I., Czuczalin W.S., Burkowa W.N., Fedoriejew S.A. Doświadczenie w opracowywaniu hepatoprotektorów pochodzenia naturalnego przez szkołę naukową prof. A.S. Saratikowa // Biuletyn Medycyny Syberyjskiej. – 2006 r. – Załącznik nr 2. – S. 19-25.
 72. Wiengerowskij A.I., Czuczalin W.S., Kowalienko M.Ju. i inni. Skuteczność łącznego stosowania prednizolonu i hepatoprotektorów w eksperymentalnym przewlekłym zapaleniu wątroby // Aktualne problemy farmakologii i poszukiwanie nowych leków. – Tomsk, 1997 – Wydanie. 9. – S. 26-27.
 73. Wiengerowskij A.I., Czuczalin W.S., Pauls O.W., Saratikow A.S. Wpływ hepatoprotektorów na metabolizm lipidów w zapaleniu wątroby typu CCl4 // Biuletyn biologii eksperymentalnej i medycyny. 1987. nr 4. S. 430-432.
 74. Wiengerowskij A.I., Czuczalin W.S., Sedych I.M., Pauls O.V. Ekstrakty polarnych lipidów torfu i solanka pagórkowa są skutecznym wspomaganiem przy zaburzeniach strukturalnych i metabolicznych w wątrobie w toksycznym zapaleniu wątroby // Obrady plenum Syberyjskiego Stowarzyszenia Farmakologów, poświęcone stuleciu Wydziału Farmakologii Tomskiego Instytutu Medycznego. – Tomsk, 1991. – S. 7-11.
 75. Worożcowa I.N. Badanie skuteczności klinicznej „Shirlayne z Loheinem”, mające na celu wsparcie trawienia u pacjentów z cukrzycą. Instytut Kardiologii – Tomsk, 2003.
 76. Worożcowa I.N. Badanie klinicznej skuteczności biologicznego dodatku do żywności „Shirlayne z minerałami”, przeznaczonej do odchudzania. Instytut Kardiologii. Syberyjski oddział Akademii Nauk Medycznych – Tomsk, 2003.
 77. Worożcowa I.N., Buchowiec I.L. Badanie skuteczności klinicznej biologicznego dodatku  do żywności „Esobel ” (raport z badań klinicznych). Instytut Kardiologii. Syberyjski oddział Akademii Nauk Medycznych. – Tomsk, 2004.
 78. Gasilenko K.K. Stosowanie środka „Prostadont” we wspomaganiu w zintegrowanej terapii pacjentów z przewlekłym zapaleniem gruczołu krokowego i gruczolakiem prostaty. „Szpital Okręgowy”, m. Birobidżan. – Birobidżan, 2003.
 79. Gerbolinskaja T.A. Badanie skuteczności klinicznej biologicznego dodatku do żywności na bazie Polygonum aviculare, przeznaczonego do zwiększenia aktywności seksualnej i zdolności rozrodczych mężczyzn. Instytut Kardiologii Syberyjski oddział Akademii Nauk Medycznych. – Tomsk, 2003.
 80. Gerbolinskaja T.A. Sprawozdanie z badania skuteczności klinicznej biologicznego dodatku do żywności „Urobiol, przeznaczonego do wspomagania w zintegrowanej terapii przewlekłego zapalenia gruczołu krokowego. Syberyjski Państwowy Uniwersytet Medyczny. – Tomsk, 2003.
 81. Gerbolinskaja T.A. Badanie skuteczności klinicznej biologicznego dodatku do żywności „Shirlayn z Loheinem”, przeznaczonego do wspomagania i profilaktyki zaburzeń metabolicznych u kobiet w okresie menopauzy. Instytut Kardiologii. Syberyjski oddział Akademii Nauk Medycznych – Tomsk, 2003.
 82. Gerbolinskaja T.A. Badanie skuteczności klinicznej biologicznego dodatku do żywności „Shirlayn” we wspomaganiu w zintegrowanej terapii otyłych pacjentek po menopauzie. Instytut Kardiologii Syberyjski oddział Akademii Nauk Medycznych. – Tomsk, 2003.
 83. Gerbolinskaja T.A. Badanie skuteczności klinicznej biologicznego dodatku do żywności ekstraktu z jodły syberyjskiej we wspomaganiu w zintegrowanej terapii w zanikowym zapaleniu pochwy u kobiet w okresie menopauzy. Instytut Kardiologii. Syberyjski oddział Akademii Nauk Medycznych. – Tomsk, 2003.
 84. Gerbolinskaja T.A. Badanie skuteczności klinicznej biologicznego dodatku do żywności żywności „Flawigran” we wspomaganiu zintegrowanej terapii zaburzeń sercowo-naczyniowych. Instytut Kardiologii Syberyjski oddział Akademii Nauk Medycznych. – Tomsk, 2003.
 85. Gerbolinskaja T.A. Badanie skuteczności klinicznej biologicznego dodatku do żywności „Urolizin” we wspomaganiu w kamicy moczowej. Instytut Kardiologii Syberyjski oddział Akademii Nauk Medycznych. Tomsk, 2003.
 86. Gerbolinskaja T.A. Badanie skuteczności klinicznej biologicznego dodatku do żywności „Wienorm” mającego na celu wsparcie właściwości reologicznych krwi (raport z badania klinicznego). Instytut Kardiologii. Syberyjski oddział Akademii Nauk Medycznych. – Tomsk, 2003.
 87. Gerbolinskaja T.A. Badanie skuteczności klinicznej biologicznego dodatku do żywności  „Witamiks we wsparciu w  zintegrowanej terapii zespołu dysfunkcji autonomicznej (raport z badań klinicznych). Instytut Kardiologii. Syberyjski oddział Akademii Nauk Medycznych. – Tomsk, 2003.
 88. Gerbolinskaja T.A., Vorożcowa I.N., Buchowiec I.L. Skuteczność biologicznego dodatku  do żywności „Klimaton” we wsparciu w  okresie menopauzy (raport z badań klinicznych). Instytut Kardiologii. Syberyjski oddział Akademii Nauk Medycznych. – Tomsk, 2005.
 89. Gerbolinskaja T.A., Tliuniajewa A.M., Surkowa L.A. Badanie skuteczności klinicznej biologicznego dodatku do żywności „Flawigran” we wspomaganiu w kompleksowej terapii zespołu dysfunkcji autonomicznej. Instytut Kardiologii Syberyjski oddział Akademii Nauk Medycznych. – Tomsk, 2003.
 90. Golowina E.L. Skutki łącznego stosowania hepatoprotektorów i enterosorbentów w eksperymentalnym toksycznym zapaleniu wątroby: referat dr nauk med. – Tomsk, 2001. – 28 s.
 91. Golowina E.L. Skutki łącznego stosowania enterosorbentów i hepatoprotektorów w eksperymentalnym toksycznym zapaleniu wątroby // Syberyjski Dziennik Gastroenterologii i Hepatologii. 1999. nr 9. str. 100.
 92. Gorielowa Ż.Ju., Platz-Koldobienko A.N., Budanceva S.W. Wnioski dotyczące wyników badań klinicznych i żywieniowych produktów przedstawionych przez Biolit LLC, RF, w celu skorygowania żywienia uczniów instytucji edukacyjnych w programie zdrowotnym. „29.06.11. Instytut Badawczy GiOZDiP NTsZD RAMS. Moskwa, 2011.
 93. Gudkow A.W., Boszczenko W.S. Raport dotyczący stosowania biologicznego dodatku do żywności „Urolizin” we wsparciu w  kamicy moczowej. Syberyjski Państwowy Uniwersytet Medyczny. – Tomsk, 2007.
 94. Demiczowa O.W., Lepiocha L.N., Boczarova I.W. Sprawozdanie z badań specyficznego wspomagającego działania w gruźlicy środka Populin w doświadczalnej gruźlicy u świnek morskich. GU TsNIIT RAMS. – Moskwa, 2009.
 95. Demiczowa O.W., Lepecha L.N., Boczarova I.W. Sprawozdanie z badań specyficznego wspomagającego działania środka Populin w doświadczalnej gruźlicy u myszy. GU TSNIIT RAMS. – Moskwa, 2008.
 96. Dymbrylowa O.N. Wspomagające działanie ekstraktów z pokrzywy i łopianu na procesy metaboliczne i stan czynnościowy erytrocytów w cukrzycy doświadczalnej: praca dok nauk med. – Tomsk, 2016. – 149 s.
 97. Zaripowa T.N. Zastosowanie preparatu błotnego rozpuszczalnego w tłuszczach na bazie polarnych lipidów torfu w fizjoterapii: Rekomendacje metodyczne. – Tomsk, 1994. – 7 s.
 98. Zinczuk L.I., Krasnowa M.W. Sprawozdanie z klinicznego zastosowania Gepatobiolu w klinice terapeutycznej. Syberyjski Państwowy Uniwersytet Medyczny. – Tomsk, 2006.
 99. Zonowa E.V., Chalajdżi N.A., Bondarienko O.L., Leonowa Ju.W. Wyniki otwartego badania porównawczego skuteczności biologicznego dodatku do żywności „Esobel” (dojelitowo) w połączeniu z miejscowym stosowaniem kremu „Esobel” z fonoforezą na tle terapii chondroprotekcyjnej we wspomaganiu w  zintegrowanej pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów. GU NIIKiEL Syberyjski oddział Akademii Nauk Medycznych. – Nowosybirsk, 2007.
 100. Ilnitskaja A.P. Doświadczenie w stosowaniu koncentratu jodły syberyjskiej we wspomaganiu w zintegrowanej terapii encefalopatii okołoporodowej u noworodków. Centrum medyczno-diagnostyczne w Benderach. – Bendery, 2003.
 101. Isajenko W.I. Zastosowanie biologicznego dodatku do żywności „Urolizin” we wspomaganiu w  kamicy moczowej. NSMU. – Nowosybirsk, 2007.
 102. Kowalenko M.Ju. Skutki połączonego stosowania prednizolonu i hepatoprotektorów w eksperymentalnym przewlekłym zapaleniu wątroby: ref dr nauk biol. – Tomsk, 1999. – 21 s.
 103. Konienkow W.I., Borodin Ju.I., Burkowa W.N. itp. Inwazje pasożytnicze: lamblioza, przywry(materiał naukowo-informacyjny). – Nowosybirsk, 2006. – 40s.
 104. Konienkow W.I., Borodin Ju.I., Zonowa E.W. i inni. Sprawozdanie z realizacji prac badawczych: „Badania nad biologicznie czynnymi suplementami diety wytworzonymi z surowców nanodyspersyjnych” (Prace w ramach Federalnego Programu Celowego „Opracowanie technologii nanodyspersji surowców organiczno-mineralnych i ekstrakcji biologicznie substancje czynne, GK2007/09/10). GU NIIKiEL Syberyjski oddział Akademii Nauk Medycznych. – Nowosybirsk, 2009.
 105. Konienkow W.I., Borodin Ju.I., Zonowa E.W. i wsp. Zastosowanie środków borowinowych we wspomaganiu w zintegrowanej terapii deformującej choroby zwyrodnieniowej stawów. – GU NIIKiEL Syberyjski oddział Akademii Nauk Medycznych. – Nowosybirsk: Sowa, 2007. – 56 s.
 106. Konienkow W.I., Borodin Ju.I., Koroliow M.A. i inni. Zastosowanie środków borowinowych we wspomaganiu w zintegrowanej  terapii choroby zwyrodnieniowej stawów (materiał naukowo-informacyjny). – Nowosybirsk, 2006. – 21s.
 107. Konienkow W.I., Borodin Ju.I., Liubarskij M.S. Terapia rehabilitacyjna przewlekłych chorób zapalnych narządów miednicy mniejszej u kobiet. – Nowosybirsk: Sowa, 2007. – 54 s.
 108. Konienkow W.I., Zonowa E.W., Kolpakow M.A., Orlow D.N. Otwarte badanie porównawcze bezpieczeństwa i skuteczności biologicznego dodatku do żywności „Reishi-Kan” we wspomaganiu w zintegrowanej terpaii pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. GU NII KIEL Syberyjski oddział Akademii Nauk Medycznych. – Nowosybirsk, 2008.
 109. Korszunow D.A. Wpływ hepatoprotektorów o charakterze fosfolipidowym na procesy metaboliczne w doświadczalnym uszkodzeniu wątroby przez potencjalnie hepatotoksyczne środki: autor dr med. nauk. – Tomsk, 2010 r. – 26 s.
 110. Konienkow W.I., Zonowa E.w., Kolpakow M.A., Orlow D.N. Otwarte badanie porównawcze bezpieczeństwa i skuteczności biologicznego dodatku do żywności „Reishi” we wspomaganiu w  hepatotoksycznych powikłaniach terapii przeciwreumatycznej. GU NII KIEL Syberyjski oddział Akademii Nauk Medycznych. – Nowosybirsk, 2008.
 111. Kopylowa I.F., Zimina W.N. Sprawozdanie z badań klinicznych środka „Populin” we wspomaganiu w zintegrowanej terapii gruźlicy płuc. KemGMA. – Kemerowo, 2008.
 112. Kornilowa G.I., Wodianow N.M. Akt badań klinicznych 1% maści „Esobel”. Instytut Badawczy Traumatologii i Rehabilitacji Kuzbasa. Prokopiewsk, 1990.
 113. Krawiec E.B. Sprawozdanie z dopuszczenia klinicznego  złożonego środka „ Galega- Nova” we wsparciu w  zintegrowanej terapii cukrzycy typu 1 i typu 2. Syberyjski Państwowy Uniwersytet Medyczny. – Tomsk. 2004.
 114. Krawiec E.B., Samojlowa Ju.G. Raport z badań skuteczności klinicznej i bezpieczeństwa biologicznego dodatku do żywności na bazie jodły we wspomaganiu zintegrowanej terapii u dzieci i młodzieży z ostrymi chorobami układu oddechowego. Syberyjski Państwowy Uniwersytet Medyczny. – Tomsk, 2004.
 115. Krawiec E.B., Samojlowa Ju.G. Raport z badania skuteczności klinicznej i bezpieczeństwa biologicznego dodatku do żywności na bazie jodły we wspomaganiu w zintegrowanej terapii u pacjentów z ostrymi chorobami układu oddechowego górnych dróg oddechowych. Syberyjski Państwowy Uniwersytet Medyczny. – Tomsk, 2004.
 116. Krawiec E.B., Samojlowa Ju.G. Sprawozdanie z dopuszczenia klinicznego  złożonego środka „Flawigran” we wspomaganiu w zintegrowanej terapii cukrzycy typu 1 i typu 2. Syberyjski Państwowy Uniwersytet Medyczny. – Tomsk, 2005.
 117. Krawiec E.B., Samojlowa Ju.G., Kiseliowa E.S. Sprawozdanie z dopuszczenia klinicznego  złożonego  środka „Galega-Nova” we wspomaganiu w  zintegrowanej terapii  cukrzycy typu 1 i typu 2. Syberyjski Państwowy Uniwersytet Medyczny. – Tomsk, 2004.
 118. Kurakolowa E.A., Burkowa W.N. Biogeochemia węglowodorów współczesnych osadów jeziornych. Predruk nr 36 TF SB AS USSR. Tomsk, 1988. – 56 s.
 119. Kurakolowa E.A., Burkowa W.N., Michel M.W. Charakter chemiczny lipidów z osadów hiperhalicznego jeziora Karaczi // Łupki palne. – 1989. – nr 3. – S. 228-237.
 120. Lasukowa T.W., Arbuzow A.G., Maslow L.N. Ekstrakt z Ganodermy lucidum we wspomaganiu dysfunkcji rozkurczowej serca i występowaniu nieodwracalnych uszkodzeń kardiomiocytów w warunkach niedokrwienia i reperfuzji izolowanego serca Fizjologia Patologiczna i Terapia Doświadczalna. – 2008. – nr 1. – S. 22-25.
 121. Lewicki E.F. Sól naturalna wody mineralnej z jeziora Shira. Tomski Instytut Badawczy Balneologii i Fizjoterapii. – Tomsk, 1997.
 122. Lepiochin A.W., Bużak N.S., Lukaszowa L.W. Sprawozdanie z badań klinicznych  kory topoli we wspomaganiu w  zintegrowanej terapii przewlekłej przywr. SSMU. – Tomsk, 1993.
 123. Lepiochin A.W., Bużak N.S., Lukaszowa L.W. Sprawozdanie z badań klinicznych suchego ekstraktu z kory topoli we wspomaganiu w  zintegrowanej terapii przewlekłej przywr. Syberyjski Państwowy Uniwersytet Medyczny. – Tomsk, 1998.
 124. Lepiochin A.W., Lukaszowa L.W. Sprawozdanie z badania klinicznego skuteczności  kory topoli we wspomaganiu w  zintegrowanej terapii przywr. SSMU. – Tomsk, 2000.
 125. Liwszic I.K., Beloborodowa E.I., Wengerowskij A.I. Działanie fitoterapeutyczne hepatoprotektorów pochodzenia roślinnego we wspomaganiu w  przewlekłym zapaleniu wątroby // Biuletyn Medycyny Syberyjskiej. – 2006 r. – Załącznik 2. – S. 106-108.
 126. Liwszic N.S., Burczenkova F.I., Kadygacheva N.G. i wsp. Raport z badań  ogólnej toksyczności działania środka Populin. Syberyjski Państwowy Uniwersytet Medyczny. – Tomsk, 2007.
 127. Logwinow S.W., Arij E.G., Szustow L.P. Eksperymentalne uzasadnienie terapii przerostowych i keloidowych blizn pooperacyjnych za pomocą ultrafonoforezy borowinowej // Zagadnienia balneologii, fizjoterapii i terapii ruchowej. 2003. Nr 4. S. 39-41.
 128. Logvinow S.W., Tichonowskaja O.A., Wazieva G.K. Stan i rozwój morfofunkcjonalny jajników i jajowodów po operacji z użyciem różnych szwów ultrafonoforezy   lipidów polarnych złóż torfowych jezior syberyjskich  // Współczesne aspekty biologii i medycyny. Materiały miejskiej konferencji naukowo-praktycznej poświęconej 40-leciu Centralnego Laboratorium Badawczego SSMU. – Tomsk, 2002. – S. 51-53.
 129. Luksza E.A. Badanie chemiczno-farmakologiczne kolekcji urologicznej: dr nauk med. – Tomsk, 2006. – 23 s.
 130. Liubarskij M.S., Ovsyannikova T.V. Sprawozdanie z wyników otwartego badania porównawczego skuteczności biologicznego dodatku do żywności „Populin” we wspomaganiu w  zintegrowanej terapii  z zaostrzeniem przewlekłych chorób zapalnych narządów miednicy mniejszej. GU NIIKiEL Syberyjski Oddział. – Nowosybirsk, 2007.
 131. Malinovskaja I.S., Burkowa V.N., Sinicziew D.N. i inni. Zastosowanie wspomagające polarnych lipidów do przywrócenia odpowiedniego przepływu krwi w przeszczepach skóry // Obrady naukowe i praktyczne wydarzenia V Ogólnorosyjskiego Forum „Zdrowie narodu – podstawa dobrobytu Rosji”. – Moskwa, 2009. – T. 5. – S. 76-79.
 132. Malinovskaja I.S., Sinicziew D.N., Semichiew E.W. i wsp. Stan łożyska naczyniowego w wolnym CTO płatku pachwinowym przy wspomaganiu różnych form wyciągu z mułu siarczkowego w eksperymencie // Syberyjskie czasopismo medyczne. – Tomsk, 2008, – T. 23. – nr 4 (wydanie 2). – S. 46-50.
 133. Malinovskaja I.S., Sinicziew D.N., Semicziew E.W. Morfologia wolnego autoprzeszczepu skóry przy wspomaganiu  polanych lipidów  złóż torfowych // Materiały z konferencji poświęconej 100. rocznicy urodzin akademika Akademii Medycznej ZSRR D.A. Żdanow. – Morfologia, 2008. – Tom 134. – Nr 4. – P. 79.
 134. Masłow L.N. Raport z badania „ostrej” toksyczności biologicznego dodatku do żywności Populin produkowanego przez „Biolit” LLC. Instytut Kardiologii Syberyjski oddział Akademii Nauk Medycznych. – Tomsk, 2005.
 135. Masłow L.N. Raport z badania „ostrej” toksyczności biologicznych dodatków do żywności Tonizyd i Flawigran produkowanych przez Biolit LLC. Instytut Kardiologii Syberyjski oddział Akademii Nauk Medycznych. – Tomsk, 2005.
 136. Masłow L.N. Sprawozdanie z badań wspomagającego działania wodnego wyciągu z jodły  na zaburzenia krwiotwórcze w anemii toksycznej. Instytut Kardiologii TNT Syberyjski oddział Akademii Nauk Medycznych. – Tomsk, 2005.
 137. Masłow L.N. Sprawozdanie z badań przeciw niedotlenieniu wspomagających właściwości wodnego ekstraktu z jodły . Instytut Kardiologii TNT Syberyjski oddział Akademii Nauk Medycznych. – Tomsk, 2005.
 138. Masłow L.N. Sprawozdanie z badania „ostrej” toksyczności ekstraktów z korzenia łopianu (Arctium lappa L.). Instytut Kardiologii TNT Syberyjski oddział Akademii Nauk Medycznych. – Tomsk, 2005.
 139. Masłow L.N. Badanie „ostrej” toksyczności koncentratu jodłowego. Instytut Kardiologii TNT Syberyjski oddział Akademii Nauk Medycznych. – Tomsk, 2005.
 140. Masłow L.N. Badanie „ostrej” toksyczności wyciągów wodnych z jodły syberyjskiej. Instytut Kardiologii TNT Syberyjski oddział Akademii Nauk Medycznych. – Tomsk, 2005.
 141. Masłow L.N. Sprawozdanie z badań wspomagających właściwości wodnego wyciągu z jodły syberyjskiej na zaburzenia krwiotwórcze w anemii toksycznej. Instytut Kardiologii TNT Syberyjski oddział Akademii Nauk Medycznych. – Tomsk, 2005.
 142. Masłow L.N. Raport z badania wspomagających właściwości w zintegrowanej terapii  gojenia ran wyciągu glistnika produkowanego przez Biolit LLC. Instytut Kardiologii Syberyjski oddział Akademii Nauk Medycznych. – Tomsk, 2006.
 143. Masłow L.N. Sprawozdanie z badań wspomagającego działania inotropowego, kardioprotekcyjnego i antyarytmicznego  (Ganoderma lucidium). Instytut Kardiologii TNT Syberyjski oddział Akademii Nauk Medycznych. – Tomsk, 2006.
 144. Masłow L.N. Raport z badania aktywności hepatoprotekcyjnej przy wspomaganiu z użyciem granulatu Reishi produkowanych przez Biolit LLC. Instytut Kardiologii TNT Syberyjski oddział Akademii Nauk Medycznych. – Tomsk, 2007.
 145. Masłow L.N. Raport z badania „właściwości hepatoprotekcyjnych mieszaniny ekstraktów z ganoderma lucidum , solanki pagórkowej i epliru produkowanych przez Biolit LLC”. Instytut Kardiologii TNT Syberyjski oddział Akademii Nauk Medycznych. – Tomsk, 2007.
 146. Masłow L.N. Doniesienie z badań nad wspomagjącymi właściwościami  grzyba (Ganoderma lucidium), zebranego u podnóża Ałtaju, na występowanie dysfunkcji rozkurczowych serca oraz występowanie nieodwracalnych uszkodzeń kardiomiocytów podczas niedokrwienia i reperfuzji na białym tle serca. Instytut Kardiologii TNT Syberyjski oddział Akademii Nauk Medycznych. – Tomsk, 2007.
 147. Masłow L.N. Sprawozdanie z badań aktywności hepatoprotekcyjnej grzyba (Ganoderma lucidium) zebranego u podnóża Ałtaju. Instytut Kardiologii TNT Syberyjski oddział Akademii Nauk Medycznych. – Tomsk, 2007.
 148. Masłow L.N. Badanie wspomagającego działania kardioprotekcyjnego i antyarytmicznego mieszaniny ekstraktów Rhodiola (16 mg/kg) w pojedynczym wstrzyknięciu. Instytut Kardiologii Syberyjski oddział Akademii Nauk Medycznych. – Tomsk, 2007.
 149. Masłow L.N. Badanie  wspomagającego działania kardioprotekcyjnego i antyarytmicznego mieszaniny ekstraktów z różeńca górskiego (16 mg/kg) i aralii (16 mg/kg) z kursem podawania przez 5 dni. Instytut Kardiologii Syberyjski oddział Akademii Nauk Medycznych. – Tomsk, 2006.
 150. Masłow L.N. Badanie  wspomagającego działania kardioprotekcyjnego i antyarytmicznego mieszaniny ekstraktów z różeńca górskiego (16 mg/kg), żeń-szenia (16 mg/kg) i aralii (16 mg/kg) przy kursie podawania przez 5 dni. Instytut Kardiologii Syberyjski oddział Akademii Nauk Medycznych. – Tomsk, 2006.
 151. Masłow L.N. Badanie wspomagającego  działania przeciwfibrylarnego wyciągów z różeńca górskiego (16 mg/kg), żeń-szenia (16 mg/kg), eleuterokoka (16 mg/kg) i aralii (16 mg/kg) z kursem podawania przez 5 dni na modelu miażdżyca pozawałowa. Instytut Kardiologii Syberyjski oddział Akademii Nauk Medycznych. – Tomsk, 2006.
 152. Masłow L.N. Raport z badania  wspomagającego działania przeciwwrzodowego ekstraktu z babki płesznik produkowanej przez Biolit LLC. Instytut Kardiologii Syberyjski oddział Akademii Nauk Medycznych. – Tomsk, 2006.
 153. Masłow L.N. Raport nr 1 „Badania nad  kardioprotekcyjnym i antyarytmicznym działaniem wspomagającym ekstraktu z żeń-szenia”. Instytut Kardiologii Syberyjski oddział Akademii Nauk Medycznych. – Tomsk, 2006.
 154. Masłow L.N. Raport nr 2 „Badanie kardioprotekcyjnego i antyarytmicznego działania wspomagajacego wyciągu z Rhodiola”. Instytut Kardiologii Syberyjski oddział Akademii Nauk Medycznych. – Tomsk, 2006.
 155. Masłow L.N. Raport nr 3 „Badania nad wspomagającym działaniem kardioprotekcyjnym i antyarytmicznym aralii mandżurskiej”. Instytut Kardiologii Syberyjski oddział Akademii Nauk Medycznych. – Tomsk, 2006.
 156. Masłow L.N. Raport nr 4 „Badanie kardioprotekcyjnego i antyarytmicznego działania wspomagającego wyciągu z Eleuterokoka”. Instytut Kardiologii Syberyjski oddział Akademii Nauk Medycznych. – Tomsk, 2006.
 157. Masłow L.N. Sprawozdanie z badań „ostrej” toksyczności błonnika (mączki) korzenia łopianu (Arctium lappa L.). Instytut Kardiologii TNT Syberyjski oddział Akademii Nauk Medycznych. – Tomsk, 2008.
 158. Masłow L.N. Raport z badania „ostrej” toksyczności ekstraktów z korzenia łopianu, kory osiki, liści pokrzywy i grzyba Ganoderma lucidum, uzyskanych za pomocą nanotechnologii. Instytut Kardiologii TNT Syberyjski oddział Akademii Nauk Medycznych. – Tomsk, 2008.
 159. Masłow L.N. Raport o „ostrej” toksyczności lipidów torfowych. Instytut Kardiologii Syberyjski oddział Akademii Nauk Medycznych. – Tomsk, 2009.
 160. Masłow L.N., Arbuzow A.G. Sprawozdanie z badania działania przeciw niedotlenieniu substancji biologicznie czynnych. Instytut Kardiologii Syberyjski oddział Akademii Nauk Medycznych. – Tomsk, 2003.
 161. Masłow L.N., Arbuzow A.G. Wyciąg z liści łopianu ma właściwości wspomagające w gojeniu ran. Instytut Kardiologii TNT Syberyjski oddział Akademii Nauk Medycznych. – Tomsk, 2003.
 162. Masłow L.N., Arbuzow A.G. Raport z badania „ostrej” toksyczności biologicznie aktywnych dodatków do żywności produkowanych przez Biolit LLC. Instytut Kardiologii Syberyjski oddział Akademii Nauk Medycznych. – Tomsk, 2003.
 163. Masłow L.N., Arbuzow A.G. Raport z badania wspomagania żelu „Arktika” produkowanego przez Biolit LLC przy rozwóju aseptycznego zapalenia u myszy. Instytut Kardiologii Syberyjski oddział Akademii Nauk Medycznych. – Tomsk, 2003.
 164. Masłow L.N., Arbuzow A.G Wspomagające własciwości wyciągów wodnych z jodły syberyjskiej przy zaburzeniach hematopoetyczne w chorobie cytostatycznej. Instytut Kardiologii Syberyjski oddział Akademii Nauk Medycznych. – Tomsk, 2004.
 165. Masłow L.N., Arbuzow A.G Zmiany masy ciała po wprowadzeniu koncentratu jodłowego u myszy. Instytut Kardiologii Syberyjski oddział Akademii Nauk Medycznych. – Tomsk, 2005.
 166. Masłow L.N., Perewozczikowa T.W, Arbuzow A.G. Wspomagające właściwości ekstraktu z korzenia łopianu produkowanego przez Biolit LLC przy rozwój reakcji nadwrażliwości typu opóźnionego. Instytut Kardiologii TNT Syberyjski oddział Akademii Nauk Medycznych. – Tomsk, 2003.
 167. Masłow L.N., Stachejew D.L. Badanie wspomagającego działania kardioprotekcyjnego i przeciwrytmicznego mieszaniny adaptogenów (różeniec górski, żeń-szeń, aralia, eleuterokok) z kursem podawania w dawce 4 mg/kg przez 15 dni. Instytut Kardiologii Syberyjski oddział Akademii Nauk Medycznych. – Tomsk, 2006.
 168. Matis E.Ja., Burkowa W.N., Pisariewa S.I. Ocena zdolności antyoksydacyjnych borowiny // Preparaty z borowiny i solanek. Tomsk, 1983. S. 1922.
 169. Matis E.Ja., Kurakolowa E.A., Burkowa W.N. Wykorzystanie nowoczesnych osadów dennych z jezior do pozyskiwania substancji biologicznie czynnych // Zasoby uzdrowiskowe Syberii i ich terapeutyczne zastosowanie. Tomsk, 1986. S. 72-77.
 170. Matis E.Ja., Kurakolowa E.A., Burkowa W.N. Ocena porównawcza metod izolacji lipidów (bitumoid A) ze słabo zlityfikowanych osadów dennych // Geochemia. 1986. Nr 9. S. 1366-1369.
 171. Matis E.Ja., Kurakolowa E.A., Burkowa W.N., Wiengierowskij A.I. Węglowodory i karotenoidy błota leczniczego jeziora Karaczi // Chemia związków naturalnych. 1988. Nr 4. S. 524-528.
 172. Matis E.Ja., Kurakolowa E.A., Karpitskij W.I. Aktywność przeciwutleniająca lipidów i ich poszczególnych frakcji z różnych szlamów terapeutycznych // Aktualne problemy farmakologii i poszukiwanie nowych preparatów leczniczych. Tomsk, 1984. T. 1. S. 166-169.
 173. Matis E.Ja., Kurakolowa E.A., Kurakolowa Je. A. i inni. Uzyskiwanie koncentratu lipidowego z borowin // Zagadnienia balneologii, fizjoterapii i terapii ruchowej. 1985. Nr 2. S. 63-65.
 174. Masłow L.N., Arbuzow A.G., Liszmanow Ju.B. Aktywność przeciwarytmiczna fitoadaptogenów w krótkotrwałym niedokrwieniu-reperfuzji serca i miażdżycy pozawałowej // Biuletyn ekspert biol. i med. 2009. V. 147. Nr 3. S. 303-306.
 175. Mielnik Ju.Ju. Stan morfofunkcjonalny kory mózgowej w modelowaniu zespołu Reye’a i jego korekcji przez hepatoprotektory: autoreferat. dr med. nauk. – Tomsk, 2003 r. – 20 s.
 176. Miszurowa S.T. Skuteczność biologicznego dodatku do żywności na bazie wyciagu jodły we wspomaganiu w zintegrowanej terapii  ostrych infekcjach dróg oddechowych u dzieci z chorobami neurologicznymi. Internat nr 22 w Tomsku. – Tomsk, 2004.
 177. Mozżelin M.E. Skuteczność stosowania hepatoprotektorów w ostrym doświadczalnym zapaleniu trzustki: Streszczenie rozprawy. dr. Nauk med. – Tomsk, 2003 r. – 23 s.
 178. Moskwin W.P., Kurakolowa E.A. Na pytanie o powstawanie właściwości terapeutycznych błota siarczkowego // Aktualne zagadnienia balneologii na Syberii i Dalekim Wschodzie. Tez. raporty naukowe i praktyczne. Konf., Belokurikha 30 czerwca – 1 lipca 1988 r. – Belokurikha, 1988. – S. 63-64. 258. Muchamiedow M.R.
 179. Naryżnaja N.W., Masłow L.N. Raport z badań wspomających właściwości dodatków do żywności Gepatobiolu, Reishi, gęstych ekstraktów z korzenia łopianu, liści pokrzywy produkowanych przez Biolit LLC na zawartość histaminy we krwi myszy. Instytut Kardiologii TNT Syberyjski oddział Akademii Nauk Medycznych. – Tomsk, 2009.
 180. Nasonowa O.N. Wspomagające właściwości wyciągów z pokrzywy zwyczajnej, łopianu i mniszka lekarskiego na hiperglikemię i hiperlipidemię w cukrzycy doświadczalnej typu 2 // Biuletyn Medycyny Syberyjskiej. – 2011. – T. 10. nr 3. – S. 87-89.
 181. Nowożejewa T.P. Sprawozdanie z oceny immunotoksycznego działania środka Populin. Syberyjski Państwowy Uniwersytet Medyczny. – Tomsk, 2007.
 182. Novozheeva T.P., Liwszic N.S., Burczenkowa F.I. i inni. Raport z eksperymentalnego badania środka Populin charakteryzujący jego nieszkodliwość. Syberyjski Państwowy Uniwersytet Medyczny. – Tomsk, 2006.
 183. Novożejewa T.P., Livszic N.S., Burczenkowa F.I. iinni. Raport z eksperymentalnego badania ogólnego toksycznego działania ekstraktu z kory topoli. Syberyjski Państwowy Uniwersytet Medyczny. – Tomsk, 2006.
 184. Owsjannikowa T.W., Czekalina M.W. Raport końcowy „Wyniki otwartego badania porównawczego skuteczności dopochwowej fonoforezy żelowej polarnych lipidów w zintegrowanej terapii pacjentów z zaostrzeniem przewlekłych chorób zapalnych narządów miednicy mniejszej”. GU NIIKiEL Syberyjski oddział Akademii Nauk Medycznych. – Nowosybirsk, 2007.
 185. Patent Federacji Rosyjskiej nr 2283659. Środek przeciwcukrzycowy / Burkowa W.N., Krawiec E.B., Samoilowa Ju.G. 20.09.2006.
 186. Patent Federacji Rosyjskiej nr 2519727. Środek antyproliferacyjny / Burkowa V.N., Judina N.W., Vengerovsky A.I., Jatsenkov A.I. 20.06.2014.
 187. Patent Federacji Rosyjskiej nr 2431495. Środek przeciwgorączkowy i sposób jego przygotowania / Yudina N.V., Burkova V.N., Boev S.G. 20.10.2011.
 188. Patent Federacji Rosyjskiej nr 2175541. Kosmetyczny krem ​​do masażu (opcje) / Burkowa W.N., Możelina T.K. 10.11.2001.
 189. Patent Federacji Rosyjskiej nr 2376025. Środek przeciwzapalny i sposób jego przygotowania / Judina N.W., Burkowa W.N., Bojew S.G., Baranow W.D. 20.12.2009.
 190. Patent Federacji Rosyjskiej nr 2356564. Środek przeciwwrzodowy i sposób jego przygotowania / Judina N.W., Burkowa W.N., Bojew S.G., Baranow W.D. 27 maja 2009 r.
 191. Patent Federacji Rosyjskiej nr 2296578. Środek o działaniu cytostatycznym i indukującym apoptozę / Bojew S.G., Burkowa W.N., Bojew R.S. i inne 10.04.2007.
 192. Patent Federacji Rosyjskiej nr 2166951. Środek o działaniu hepatoprotekcyjnym i przeciwutleniającym oraz sposób jego przygotowania / Burkowa W.N., Saratikov A.S., Litwinenko Ju.A. i inne 20.05.2001.
 193. Patent Federacji Rosyjskiej nr 2296579. Środek o działaniu hepatoprotekcyjnym i żółciopędnym / Czuczalin W.S., Michaleva L.K., Tepljakowa E.M., Burkowa W.N. 04/10/2007.
 194. Patent Federacji Rosyjskiej nr 2376024. Środek do przywracania funkcji krwiotwórczych w toksycznej niedokrwistości hemolitycznej i sposób jego przygotowania / Judina N.W., Burkowa W.N., Bojew S.G., Baranow W.D. 20.12.2009.
 195. Patent Federacji Rosyjskiej nr 2356565. Środek przeciw niedotlenieniu i sposób jego przygotowania / Baranow W.D., Bojew S.G., Burkowa W.N., Judina N.W. 27 maja 2009 r.
 196. Patent Federacji Rosyjskiej nr 2406496. Środek o działaniu hepatoprotekcyjnym i przeciwzapalnym oraz metody jego przygotowania (opcje) / Baranow W.D., Sotnikow P.S., Burkowa W.N. i inne 20.12.2010.
 197. Patent Federacji Rosyjskiej nr 2120801. Sposób otrzymywania środka utrzymującego prawidłową odporność organizmu / Saratikow A.S., Burkowa W.N., Wsziwkow G.M. i inne 27.10.1998.
 198. Patent Federacji Rosyjskiej nr 2173166. Sposób otrzymywania środka utrzymującego prawidłową aktywność seksualną i funkcje rozrodcze u mężczyzn / Burkowa W.N., Kropotow A.W., Lisakowskaja O.W., Tichonow W.W. 10.09.2001
 199. Patent Federacji Rosyjskiej nr 2162701. Sposób otrzymywania środków o działaniu przeciwzapalnym / Burkowa W.N., Bojew S.G., Mozżelina T.K., Czekrygin W.N. 10.02.2001
 200. Patent Federacji Rosyjskiej nr 2292897. Sposób otrzymywania środka o działaniu hepatoprotekcyjnym i żółciopędnym / Burkowa W.N., Michaliewa L.K., Tepljakowa E.M., Czuczalin W.S. 10.02.2007
 201. Patent Federacji Rosyjskiej nr 2352347. Sposób otrzymywania środka o działaniu hepatoprotekcyjnym / Czuczalin W.S., Wiengerowskij A.I., Melentjewa A.N. itp. 20.04.2009.
 202. Patent Federacji Rosyjskiej nr 2449801. Sposób otrzymywania substancji biologicznie czynnych z błota leczniczego / Burkowa W.N., Judina N.W. 10.05.2012
 203. Patent Federacji Rosyjskiej nr 2400236. Sposób otrzymywania lipidów z błota terapeutycznego / Judina N.W., Burkowa W.N., Prozorowa I.W., Iwanow A.A. 27.09.2010.
 204. Patent Federacji Rosyjskiej nr 2514050. Enterosorbent i sposób jego wytwarzania / Burkowa W.N., Judina N.W., Iwanow A.A., Lemieszko D.I. 27.04.2014.
 205. Pauls O.B. Właściwości hepatoprotekcyjne kompleksu polarnych lipidów z mułu siarczkowego: praca dr nauk biol. – Tomsk, 1988. – 144 s.
 206. Perewozczikowa T.W. Wpływ hepatoprotektorów na układ odpornościowy w eksperymentalnym toksycznym zapaleniu wątroby i jego leczeniu prednizolonem: praca dr dr hab. nauk med. – Tomsk, 2003 r. – 27 s.
 207. Petrowa M.S. Stan morfofunkcjonalny przydatków macicy pod wpływem środka z  polarnych lipidów złoż torfowych w normalnych warunkach i w stanie zapalnym (badanie eksperymentalne): praca dr nauk med. – Tomsk, 1999 r. – 148 pkt.
 208. Petrowa M.S., Tichonowskaja O.A., Radionczenko A.A., Sapugolcewa O.B. Właściwości immunokorektywne środka z polarnych lipidów w ostrym zapaleniu jajowodów // V Rosyjski Kongres Narodowy „Człowiek i medycyna”: Streszczenia. – M., 1998. – S. 395.
 209. Pisariewa S.I., Judina N.W., Loskutowa Ju.W. i inni. Wpływ obróbki mechanicznej kory topoli na właściwości antyoksydacyjne substancji wodno-alkoholowych / S.I. Pisariewa, // Chemia surowców roślinnych. – 2008. – nr 3. – str. 45-50.
 210. Poddubnaja O.A. Nowoczesne technologie KWCZ-terapii w kompleksowej terapii pacjentów z przewlekłym niekamiczym zapaleniem pęcherzyka żółciowego w połączeniu z przywrą z uwzględnieniem rytmu biologicznego: autor. dis. dr med. nauki. – Tomsk, 2010 r. – 47 s.
 211. Potapowa G.W., Gambulagiewa T.A., Aleksiejewa O.P. Raport o alergennych właściwościach Esobel. Tomski Instytut Medyczny. – Tomsk, 1990.
 212. Potapowa G.W., Kopytowa L.Ju., Perewozczikowa T.W. Sprawozdanie z oceny właściwości immunotoksycznych  środka Populin. Syberyjski Państwowy Uniwersytet Medyczny. – Tomsk, 2006.
 213. Potapowa G.W., Kopytowa L.Ju., Perewozczikowa T.W. Sprawozdanie z oceny właściwości immunotoksycznych ekstraktu z kory topoli. Syberyjski Państwowy Uniwersytet Medyczny. – Tomsk, 2006.
 214. Zastosowanie preparatu z polarnych lipidów, rozpuszczalnego w tłuszczach w fizjoterapii: praca metodyczna Ministerstwa Zdrowia Federacji Rosyjskiej / TNII KiF: Wyd. T.N. Zaripowa. − Tomsk 1994. − 17 s.
 215. Priszczep T.P., Czernowa N.A. Czynność testowania działania przeciwzapalnego całkowitego ekstraktu lipidowego z błota leczniczego jeziora Karaczi otrzymany proponowaną metodą oraz ekstrakt lipidowy otrzymany metodą A.L. Szinkarenko. Tomski Instytut Medyczny. – Tomsk, 1985.
 216. Zastosowanie preparatów z lipidów polarnych złóż torfowych w ginekologii: metodyczne rekomendacje / Syberyjski Państwowy Uniwersytet Medyczny: pod redakcją A.A. Radionczenko – Tomsk, 1998. – 6 s.
 217. Priszczep T.P., Czuczalin W.S. Chorużaja T.G., Wiengierowskij A.I., Saratikow A.S. Opracowanie składu, technologii i badań biologicznego dodatku do żywności Eplir/ Apteka. – 1998. – nr 4. – S. 38-40.
 218. Ratkin A.W. Korekcja hepatotoksyczności cyklofosfamidu oryginalnymi hepatoprotektorami: Streszczenie pracy. dis. cand. gospodarstwo rolne. Nauki. – Piatigorsk, 2003. – 24 s.
 219. Romanowa T.W. Raport z badań „Badanie ogólnych właściwości toksycznych środka Populin. LLC „NK NIHFI” – Nowokuźnieck, 2007.
 220. Romanowa T.W. Raport z badań „Badanie immunotoksycznych właściwości  środkaPopulin (końcowe)”. LLC „NK NIHFI” – Nowokuźnieck, 2007.
 221. Romanowa T.W. Raport z badań „Badanie właściwości teratogennych i embriotoksycznych oraz wpływu na funkcje rozrodcze  srodka Populinu. LLC „NK NIHFI” – Nowokuźnieck, 2007.
 222. Romanowa T.W. Raport z badań „Badanie właściwości teratogennych i embriotoksycznych oraz wpływu na funkcje reprodukcyjne Ecorsolu (wyciąg z kory osiki)”. LLC „NK NIHFI” – Nowokuźnieck, 2007.
 223. Romanowa T.W. Raport z badań „Badanie właściwości mutagennych środka Populin. LLC „NK NIHFI” – Nowokuźnieck, 2007.
 224. Romanowa T.W. Raport z badań „Badanie właściwości mutagennych Ecorsolu (wyciąg z kory osiki)”. LLC „NK NIHFI” – Nowokuźnieck, 2007.
 225. Romanowa T.W. Raport z badań „Badanie właściwości alergizujących środka Populin. LLC „NK NIHFI” – Nowokuźnieck, 2007.
 226. Romanowa T.W. Raport z badań „Badanie właściwości alergizujących Ecorsolu (wyciąg z kory osiki)”. LLC „NK NIHFI” – Nowokuźnieck, 2007.
 227. Romanowa T.W. Raport z badań „Badanie immunotoksycznych właściwości Hepatobiolu. LLC „NK NIHFI” – Nowokuźnieck, 2007.
 228. Romanowa T.W. Raport z badań „Badanie ogólnych właściwości toksycznych Hepatosolu”. LLC „NK NIHFI” – Nowokuźnieck, 2007.
 229. Saratikow A.S. Raport z eksperymentalnego badania miejscowego działania drażniącego nowego produktu kosmetycznego kremu „Esobel” do pielęgnacji skóry dłoni, stóp i ciała. Syberyjski Uniwersytet Medyczny. – Tomsk, 1995.
 230. Saratikow A.S., Burkowa W.N., Wiengerowskij A.I. Eplir to nowy suplement diety do wsparcia w  zintegrowanej terapii chorób wątroby // Aktualne problemy z tworzeniem nowych preparatów pochodzenia naturalnego: materiały IV międzynarodowego kongresu, Wielikij Nowgorod, 29 czerwca, 1 lipca 2000 r. – Petersburg, 2000 r. – S. 220-224.
 231. Saratikow A.S., Burkowa W.N., Wiengerowskij A.I, Kurakolowa E.A. Nowe preparaty o działaniu hepatoprotekcyjnym i przeciwzapalnym. – Tomsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Państwowego w Tomsku, 2004 – 178 s.
 232. Saratikow A.S., Burkowa W.N., Ratkin A.W., Czuczalin W.S. Hepatoprotektory zapobiegające toksycznemu wpływowi cyklofosfamidu na wątrobę szczurów z zapaleniem wątroby typu C // Farmakologia eksperymentalna i kliniczna. – 2005. – nr 2. – S. 47-50.
 233. Saratikow A.S., Burkowa W.N., Czuczalin W.S., Wiengerowskij A.I. Nowe hepatoprotektory Lohein, Eplir, Liproxol // Syberyjski dziennik onkologiczny. – 2002. – nr 1. – S. 70-72.
 234. Saratikow A.S., Wiengierowskij A.I. Wpływ hepatoprotektorów zawierających fosfolipidy na zależną od cytochromu P-450 antytoksyczną funkcję wątroby w doświadczalnym toksycznym zapaleniu wątroby // Biuletyn biologii eksperymentalnej i medycyny. 1999. Nr 4. S. 392-394.
 235. Saratikow A.S., Wiengierowskij A.I. Nowe hepatoprotektory pochodzenia naturalnego // Farmakologia eksperymentalna i kliniczna 1995. Nr 1. P. 8-11.
 236. Saratikow A.S., Wiengierowskij A.I., Baturina N.O., Czuczalin W.S. Skuteczność środków hepatoprotekcyjnych w eksperymentalnym przewlekłym zapaleniu wątroby // Farmakologia eksperymentalna i kliniczna. 1996. Nr 1. S. 24-26.
 237. Saratikow A.S., Wiengierowskij A.I., Pauls O.W., Siedych I.M. Wpływ lipidów polarnych złóż torfowych na toksyczne uszkodzenie wątroby w eksperymencie // Farmakologia i toksykologia. – 1990. – nr 5. – S. 42-45.
 238. Saratikow A.S., Wiengierowskij A.I., Sedych I.M. Korekcja zaburzeń strukturalnych i metabolicznych w wątrobie za pomocą zatrucia D-galaktozaminą za pomocą hepatoprotektorów // Farmakologia i toksykologia. 1990. Nr 2. S. 38-40.
 239. Saratikow A.S., Wiengierowskij A.I., Suchodolo I.W. Wpływ hepatoprotektorów o charakterze fosfolipidowym na przebieg eksperymentalnego zespołu Reje’a // Biuletyn biologii eksperymentalnej i medycyny. – 2000. – nr 1. – S. 337-339.
 240. Saratikow A.S, Litwinienko Ju.A., Burkowa W.N., Wiengerowskij A.I. Działanie przeciwutleniające i hepatoprotekcyjne kombinacji Lohein i Eplir // Czasopismo chemiczno-farmaceutyczne. – 2001. – nr 6. – S. 48-50.
 241. Saratikow A.S., Novożejewa T.P., Livszic N.S., Jordan A.N. Sprawozdanie z oceny działania mutagennego Esobel. Tomski Instytut Medyczny. – Tomsk, 1990.
 242. Saratikow A.S., Novożejewa T.P., Livszic N.S. i inni. Raport z eksperymentalnego badania środka „Esobel”, charakteryzujący jego nieszkodliwość. Tomski Instytut Medyczny. – Tomsk, 1990.
 243. Saratikow A.S., Novożejewa T.P., Livszic N.S. Sprawozdanie z oceny działania mutagennego Esobel. TMI. Tomsk, 1990.
 244. Strelis A.K. Sprawozdanie z badania klinicznego na temat badania działania wspomagającego biologiczego dodatku do żywności „Populin” w zintegrowanej terapii gruźlicy płuc w połączeniu z patologią układu wątrobowo-żółciowego. Syberyjski Państwowy Uniwersytet Medyczny. – Tomsk, 2004.
 245. Saratikow A.S., Priszczep T.P., Czuczalin V.S. Racjonalne postacie dawkowania nowych hepatoprotektorów pochodzenia roślinnego // Apteka. – 1999. – nr 6. – S. 38-40.
 246. Saratikow A.S., Rat’kin A.W., Frolow W.N., Czuczalin W.S. Wpływ hepatoprotektorów o charakterze fosfolipidowym na toksyczność cyklofosfamidu // Pytania chemii biologicznej, medycznej i farmaceutycznej. – 2004. – nr 2. – S. 43-47.
 247. Saratikow A.S., Ratkin A.V., Frolow W.N., Czuczalin W.S. Korekta toksyczności cyklofosfamidu przez hepatoprotektory o charakterze polifenolowym // Biuletyn Medycyny Syberyjskiej. – 2004. – nr 1. – S. 52-56.
 248. Siedych I.M. Wpływ hepatoprotektorów na antytoksyczną funkcję wątroby w doświadczalnym zapaleniu wątroby: Streszczenie rozprawy. dis. cand. biol. – Tomsk, 1989. – 31 s.
 249. Sibiliewa L. A. Właściwości przeciwzapalne suchych koncentratów na bazie solanki i borowiny leczniczej: autor. dr nauk biol. – Tomsk, 1989. – 14 s.
 250. Siniczev D.N. Mikroanatomiczne aspekty reakcji łożyska naczyniowego replantacji skóry powięzi pachwinowej pod wpływem ekstraktu z mułu siarczkowego: badanie eksperymentalne: autor. dr nauk med. – Nowosybirsk, 2009. – 18 s.
 251. Skorochodova M.G. Wpływ hepatoprotektorów na stan morfofunkcjonalny układu krwionośnego u szczurów z ostrym toksycznym zapaleniem wątroby: ref. dr nauk medycznych. – Tomsk, 1990 r. – 21 s.
 252. Ślepicziew W.A. Wpływ hepatoprotektorów i regulatorów metabolizmu energetycznego na bioenergetykę mózgu z naruszeniem β-oksydacji kwasów tłuszczowych: praca dr nauk medycznych – Tomsk, 2006. – 148 s.
 253. Slipczenko, N.M. Właściwości wspomagające przeciwwrzodowe wyciągu z krwawnika azjatyckiego: dr nauk biol. – Tomsk, 1990 r. – 136 s.
 254. Smyszljajew A.W. Wspomagające właściwosci ekstraktu z jodły syberyjskiej na cechy fizjologiczne organizmu podczas treningu sportowego: praca dr nauk biol. – Nowosybirsk, 2000. – 24 s.
 255. Sokolowskaja A.N. Wpływ Locheinu na metabolizm wątrobowy w ostrym zatruciu paracetamolem i D-galaktozaminą // Biuletyn Medycyny Syberyjskiej. – 2006. – nr 3. – str. 48–52.
 256. Sotnikowa L.S. Raport: Badanie kliniczne właściwości przeciwutleniających biologicznych dodatków do żywności „Toksidont-maj”, „Pantobiol 2+” i  „Hepatobiol”. Sib PUM Roszdraw. – Tomsk, 2018.
 257. Sotnikowa L.S. Raport: Badanie właściwości klinicznych „Biota Complex wraz z opracowaniem wskazań do stosowania. Sib PUM Roszdraw. Tomsk, 2018.
 258. Sotnikowa L.S. Raport: Randomizowane kontrolowane badania kliniczne porównawcze skuteczności i bezpieczeństwa suplementów diety „Hepatobiol”. Sib PUM Roszdraw. – Tomsk, 2018.
 259. Sotnikowa L.S. Raport: Randomizowane kontrolowane badania kliniczne porównawcze w równoległych grupach skuteczności łącznego stosowania suplementów diety: Pantobiol 1 i Pantobiol 2+ we wspomaganiu  i zintegrowanej terapii stanu zdrowia i chorób w starszym wieku. Sib PUM Roszdraw. – Tomsk, 2015.
 260. Sotnikowa L.S. Trzymanie stanu równowagi homeostazy przy krwawieniach z macicy w okresie dojrzewania i metody ich farmakologicznej korekty: praca dr nauk med. – Tomsk, 2008 r. – 407 s.
 261. Sotnikowa L.S., Agranowicz T.F. Randomizowane kontrolowane badania kliniczne porównawcze w równoległych grupach skuteczności i bezpieczeństwa suplementów diety „Wenorm” jako środka wspomagającego w zintegrowanej terapii pierwotnego bolesnego miesiączkowania. Sib PUM Roszdraw – Tomsk, 2009.
 262. Sotnikowa L.S., Bocula Ju.W. Randomizowane kontrolowane badania kliniczne porównawcze w równoległych grupach skuteczności i bezpieczeństwa środka na bazie rdestu ptasiego we wspomaganiu w  zintegrowanej terapii mięśniaków macicy. Sib PUM Roszdraw. – Tomsk, 2009.
 263. Sotnikowa L.S., Iwanowa S.W., Nasyrovwa R.F. Raport: Randomizowane kontrolowane badania kliniczne porównawcze w równoległych grupach skuteczności i bezpieczeństwa suplementów diety na bazie Reishi jako środka wspomagającego w zintegrowanej terapii napięcia przedmiesiączkowego i mastopatii. Sib PUM Roszdraw. – Tomsk, 2009.
 264. Sotnikowa L.S., Kriwiszcziokowa G.W. Badanie kontrolne randomizowane porównawcze oraz kliniczne w równoległych grupach skuteczności i bezpieczeństwa suplementów diety na bazie ekstrakt z korzenia łopianu we wspomaganiu  w zintegrowanej terapii endometriozy narządów płciowych. Sib PUM Roszdraw. – Tomsk, 2009.
 265. Sotnikowa L.S., Nietkacz M.S. Raport: Randomizowane kontrolowane badania kliniczne porównawcze w równoległych grupach skuteczności i bezpieczeństwa suplementów diety „Galega-Nova” we wspomaganiu w  zintegrowanej terapii zespołu policystycznych jajników. Sib PUM Roszdraw. – Tomsk, 2009.
 266. Tuzikow S.A., Polszczuk T.W. Badanie skuteczności klinicznej suplementu diety „Hepatobiol we wspomaganiu  funkcji wątroby. Państwowy Instytut Badawczy Onkologii, Centrum naukowy w Tomsku Oddział Syberyjski. – Tomsk, 2003.
 267. Sotnikowa L.S., Udut E.W., Nasyrowa R.F. i inni. Mastopatia. Nowe aspekty zintegrowanej terapii. – Nowosybirsk: Alfa Resurs LLC, 2011. – 148 s.
 268. Sotnikowa L.S., Udut E.W., El’ Akad E.W i inni. Stan hormonalny w łagodnej dysplazji piersi // Syberyjskie czasopismo medyczne. – 2010 r. – nr 4. – S. 105-107.
 269. Sotnikowa L.S., Usynina N.M.: Randomizowane kontrolowane badania kliniczne porównawcze w równoległych grupach skuteczności i bezpieczeństwa suplementów diety „Esobel” i elektroforezy 1% roztworu „Esobel” jako metody wspierania efektu zintegrowanej terapii zaburzeń miesiączkowania u dziewczyn w okresie dojrzewania. Sib PUM Roszdraw. – Tomsk, 2009.
 270. Sotnikowa L.S., Utoczkina O.S. Raport: Randomizowane kontrolowane badania kliniczne porównawcze w równoległych grupach skuteczności i bezpieczeństwa suplementów diety „Achillan” jako środka wspierającego przy terapii lekowej w zintegrowanej terapii ostrych stanów zapalnych narządów miednicy mniejszej. Sib PUM Roszdraw. – Tomsk, 2009.
 271. Sotnikowa L.S., Cajzer D.W. Raport: Randomizowane kontrolowane badania kliniczne porównawcze w równoległych grupach nad skutecznością nasion łopianu we wsparciu w  zintegrowanej terapii łagodnego rozrostu gruczołu krokowego Sib PUM Roszdraw. – Tomsk, 2010.
 272. Sotnikowa L.S., Cajzer D.W. Randomizowane kontrolowane badania kliniczne porównawcze w grupach równoległych dotyczące skuteczności ekstraktu korzenia łopianu we wsparciu w  w zintegrowanej terapii łagodnego rozrostu gruczołu krokowego. Sib PUM Roszdraw. – Tomsk, 2010.
 273. Sotnikowa L.S., El’Akad E.W Randomizowane kontrolowane badania kliniczne porównawcze w równoległych grupach skuteczności i bezpieczeństwa   korzenia łopianu we wsparciu w  zintegrowanej terapii rozlanego dyshormonalnego przerostu gruczołów sutkowych. Sib PUM Roszdraw. – Tomsk, 2009.
 274. Starocha N.W. Badanie skuteczności klinicznej i bezpieczeństwa suplementów diety „Florenta”. Syberyjski Państwowy Uniwersytet Medyczny. – Tomsk, 2001.
 275. Stiepanowa E.P. Sprawozdanie z klinicznego zatwierdzenia środka „Populin”. Syberyjski Państwowy Uniwersytet Medyczny. – Tomsk, 2004.
 276. Strelis A.K. Sprawozdanie z badania klinicznego przeprowadzonego przez Zakład Ftyzjologii i Pulmonologii Syberyjskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego na podstawie Zakładu Fthisiopulmonology Nr 1 Tomskiego Regionalnego Szpitala Klinicznego Gruźlicy (TOTKB) w celu zbadania działania wspierajacego  biologicznego dodatku do żywności „Populin” w zintegrowanej terapii gruźlicy płuc w połączeniu z patologią układu wątrobowo-żółciowego. Państwowy Uniwersytet Medyczny (Syberyjski oddział) Ministerstwa Zdrowia Rosji. – Tomsk, 2005.
 277. Strelis A.K., Poljakowa N.W. Krótkie wstępne sprawozdanie z badania klinicznego przeprowadzonego przez Zakład Ftyzjologii i Pulmonologii Syberyjskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego na podstawie Zakładu Fthisiopulmonologii nr 1 Tomskiego Regionalnego Szpitala Klinicznego Gruźlicy (TOTKB) w celu zbadania działania wspomagającego środka Populin w zintegrowanej terapii gruźlicy płuc w połączeniu z patologią wątroby i dróg żółciowych. Państwowy Uniwersytet Medyczny (Syberyjski oddział) Ministerstwa Zdrowia Rosji. – Tomsk, 2004.
 278. Tepljakowa E.M. Opracowanie złożonego czynnika hepatotropowego pochodzenia roślinnego: Praca doktorska nauk farm. – Tomsk, 2009 r. – 176 pkt.
 279. Tepljakowa E.M., Koriukin W.I, Czuczalin W.S. i inni. Rola dyspersji surowców w technologii złożonego czynnika hepatotropowego // Obrady międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej „Apteka Kazachstanu: integracja nauki, edukacji i produkcji”. – 2009 r. – T.2. – S. 110-112.
 280. Timofiejew M.S. Farmakologiczna korekta naruszeń metabolizmu energetycznego w wątrobie w patologii doświadczalnej – utlenianie kwasów tłuszczowych: dr hab. nauk med. – Tomsk, 2006. – 25 s.
 281. Tichonowskaja, O.A. Ogólne wzory i mechanizmy zaburzeń tkankowych przydatków macicy w stanach zapalnych i kompleksowej terapii preparatami borowinowymi: ref dr nauk med. – Tomsk, 2000 r. – 38 s.
 282. Tichonowskaja O.A., Ewtuszenko I.D., Logwinow S.W. Eksperymentalne i kliniczne uzasadnienie metody terapii ostrych stanów zapalnych przydatków macicy za pomocą elektroforezy preparatu borowiny leczniczej // Zagadnienia balneologii, fizjoterapii i terapii ruchowej. – 2000. – nr 4. – S. 31-34.
 283. Tichonowskaya O.A., Petrowa M.S., Logwinow S.W. oraz inni. Metodyczne rekomendacje „Stosowanie preparatów błotnych „Eplir” i „Esobel” w ginekologii. SSMU. – Tomsk, 1998.
 284. Tichonowskaja O.A., Petrowa M.S., Loginow S.W. Eksperymentalne uzasadnienie zastosowania ultrafonoforezy środka   „Eplir” jako wsparcie przy zapaleniu przydatków macicy // Zagadnienia balneologii, fizjoterapii i terapii ruchowej. – 1999. – nr 4. – S. 32-34.
 285. Tichonowskaja O.A., Petrova M.S., Logwinow S.W., Newostrujew S.A. Wsparcie ultrafonoforezy z  Eplir przy zmianach włóknistych i adhezyjnych w przydatkach macicy // Biuletyn Biologii Eksperymentalnej i Medycyny. – 1999 r. – nr 11. – S. 582-585.
 286. Tichonowa O.A., Szustow L.P. Metody wsparcia w  zintegrowanej terapii ostrych chorób zapalnych przydatków macicy przy udziale  środka wyciągu złóż torfowych // Pytania balneologii, fizjoterapii i terapii ruchowej. – 2000. – nr 5. – S. 29-31.
 287. Tugutowa I.S. Badanie stosowania suplementu diety „Florenta” (napoju) u pacjentów o profilu narkologicznym. Republikańska Przychodnia Narkotyczna w Ułan-Ude. – Ułan-Ude, 2003.
 288. Tun M.A Badanie skuteczności klinicznej suplementu diety „Eplir” na wsparcie funkcji wątroby. Wojewódzki Szpital Kliniczny. – Tomsk, 2003.
 289. Tun M.A., Beloborodowa E.I., Wengierowskij A.I. Nowy hepatoprotektor Eplir // Nowe kierunki w hepatologii: streszczenia Sympozjum Falk № 92. – Sankt-Petersburg, 1996. – S. 377.
 290. Uljanow W.L., Gerbolinskaja T.A., Buchowiec I.L. Badanie skuteczności klinicznej  korzenia łopianu we wsparciu w zintegrowanej terapii kobiet z mięśniakiem macicy. Instytut Kardiologii Syberyjski oddział Akademii Nauk Medycznych. – Tomsk, 2004.
 291. Urazowa L.N. Sprawozdanie z badań w układach in vivo i in vitro aktywności cytostatycznej asparaginy syntetycznej (Japonia) i naturalnej (Tomsk). Państwowy Instytut Badawczy Onkologii, Syberyjski oddział Akademii Nauk Medycznych. – Tomsk, 2005.
 292. Urazowa L.N. Sprawozdanie z badania cytostatycznego działania naturalnej asparaginy (OOO Biolit, Tomsk) i kwasu asparaginowego w eksperymencie na zwierzętach laboratoryjnych. Państwowy Instytut Badawczy Onkologii, Syberyjski oddział Akademii Nauk Medycznych. – Tomsk, 2006.
 293. Urazowa L.N. Raport z badania wpływu izomerów asparaginy na stopień zahamowania wzrostu komórek nowotworowych in vitro. Państwowy Instytut Badawczy Onkologii, Syberyjski oddział Akademii Nauk Medycznych. – Tomsk, 2006.
 294. Urazowa L.N. Sprawozdanie z badań w eksperymencie na zwierzętach laboratoryjnych aktywności przeciwnowotworowej asparaginy syntetycznej (Japonia) i naturalnej (Tomsk). Państwowy Instytut Badawczy Onkologii, Syberyjski oddział Akademii Nauk Medycznych. – Tomsk, 2005.
 295. Filatowa S.W. Skuteczność ekstraktu z jodły syberyjskiej jako biologicznego dodatku  do żywności we wspomagającym działaniu w zintegrowanej terapii dzieci z ostrymi chorobami układu oddechowego w MDOU nr 39. MDOU nr 39 w Tomsku. – Tomsk, 2009.
 296. Chanin A.L., Burkowa W.N., Strelis A.K. i inni. Wytyczne dotyczące badania klinicznego efektu wspierającego   środka  „Populin” w  zintegrowanej terapii w gruźlicy płuc. GOU DPO NGIUV MZSR RF, GOU VPO Sib PUM MZSR RF, TOTKB MZSR RF, Biolit LLC. – Tomsk, 2006. – 16 s.
 297. Chanin A.L., Gensz T.G. Badanie kliniczne efektu wspirajacego środka „Populin” w zintegrowanej terapii gruźlicy płuc. GOU DPO NGIUV Roszdravw. – Nowokuźnieck, 2008.
 298. Czuczalin W.S. Farmakologiczne i technologiczne aspekty rozwoju nowych środków hepatoprotekcyjnych pochodzenia naturalnego: praca dr. nauk farm, – Tomsk, 2003. – 317 s.
 299. Czuczalin V.S., Michalewa L.K., Burkowa W.N. Technologiczne aspekty rozwoju nowych środków hepatoprotekcyjnych pochodzenia naturalnego // Streszczenie Konferencji naukowej poświęconej 50-leciu Państwowego Uniwersytetu Medycznego na Ałtaju „Zakłady lecznicze w farmakologii i farmacji”. – Barnauł: Wydawnictwo AUM, 2004. – S. 297-302.
 300. Czuczalin W.S. Tepliakowa E.M. Korekta patologii układu wątrobowo-żółciowego za pomocą złożonych środków ziołowych // Biuletyn Medycyny Syberyjskiej. – 2007. – nr 4. – S. 52-58.
 301. Szaidurow M.Z., Muchambetow D.D., Czuczalin W.S. Farmakodynamika fitopreparatów o potencjalnym działaniu hepatoprotekcyjnym. – Tomsk: Manufaktura poligraficzna, 2006. – 208 s.
 302. Szałowaj A.A. Badanie skuteczności klinicznej suplementu diety „Hepatobiol” w celu wsparcia funkcji wątroby. Wojewódzki Szpital Kliniczny im. – Tomsk, 2003.
 303. Szamardina L.A. Stan morfofunkcjonalny wątroby w modelowaniu zespołu Reye’a i jego korekcji przez hepatoprotektory: ref dr nauk med. – Tomsk, 2004. – 24 s.
 304. Szewnina A.I. Skuteczność wsparcia w zintegrowanej terapii  dzieci, cierpiące długotrwale na ostre choroby układu oddechowego z zastosowaniem  związków czynnych w produktach  „Florenta” (krem i napój), „Eplir” (krople do nosa), „Tanaxol”, „Achillan”. MDOU nr 151, 161, Skazka, m. Irkuck. – Irkuck, 2005.
 305. Esaulow D.M., Karewa A.I. Kliniczna aprobata kremu „Esobel” za pomocą ultrafonoforezy. Metodyczne rekomendacje MLPU MSCH nr 2, m. Tomsk. – Tomsk, 2003.
 306. Esaulow D.M., Kariowa A.I., Murawlewa Ju.G. Kliniczna aprobata kremu „Esobel z siedmiopalecznikiem błotnym metodą ultrafonoforezy. MLPU MSCH nr 2, Tomsk. – Tomsk, 2003.
 307. Esaulow D.M., Prokopoviz M.V., Kareva A.I. i inni Stosowanie kremu „Esobel z siedmiopalecznikiem błotnym” do masażu. Badanie kliniczne. Rekomendacje metodyczne MLPU MSCH nr 2, Tomsk. – Tomsk, 2003.
 308. Eskina K.A. Wpływ sylimaryny i kwasu bursztynowego na zaburzenia metaboliczne w doświadczalnej cukrzycy: dr nauk medycznych. – Tomsk, 2007. – 123 s.
 309. Judina N.W., Prozorowa I.W., Iwanow A.A., Burkowa W.N. Przemiany lipidów podczas mechanochemicznego niszczenia błota leczniczego // Chemia dla zrównoważonego rozwoju. – 2010. – T. 18. – nr 1. – S. 95-99.
 310. Jakimowa T.W, Burkowa W.N, Uchowa T.M. Wspierające właściwosci rutwicy lekarskiej (Galega officinalis) na przebieg eksperymentalnej cukrzycy // Biul. Syb. Med. – 2006. – V. 5. – Załącznik 2. – S. 146-147.
 311. Jakimowa T.W., Nasanowa O.N, Meleszko M.W., Burkowa W.N. Metaboliczne wspierające działanie ekstraktu z pokrzywy na cukrzycę // Biuletyn Medycyny Syberyjskiej. 2011. V. 10. Nr 5. S. 116-120.
 312. Jakimowa T.W, Uchowa T.M, Burkowa W.N. Hipoglikemiczne wspierające  działanie ekstraktu z Galega officinalis (rutwica lekarska) uprawianej na Ałtaju // Zasoby Roślinne. – 2005 r. – T.41. – Wydanie 2. – S. 134-138.
 313. Burkowa V., Bojew S. Wykorzystanie soli fizjologicznych do produkcji bioaktywnych dodatków do żywności i koncentratu wody mineralnej // 8. Międzynarodowa Konferencja Jezior Słonych, 23-26 lipca 2002 r., Żemczużnyj, Republika Chakazji. s. 103.
 314. Burkowa W.N., Kurakolowa E.A., Mozżelina T.K. i Nikolajewa T.L. Wczesne odmiany diagenetyczne przeciwutleniaczy lipidowych w środowiskach zasolonych // Streszczenia 8-ego stażysty. Konf. na Jeziorach Słonych – 23-26 lipca 2002 – Zemczużnyj, Republika Chakazji – 2002. – S.25.
 315. Burkowa W.N, Pisariewa S.I. Antyutleniacze w biologicznie czystych produktach, niedawnych osadach, dawnych skałach i olejach // Org. geochemia. – 1990. – Cz. 16. S. 763-768.
 316. Pisariewa S.I., Pynczenkow VI, Matis E.Y. i inni. Właściwości antyoksydacyjne materii organicznej występującej w błotach leczniczych // Materiały I Międzynarodowego Sympozjum Nauki i Technologii Korea-Rosja. – 1997 r. – str. 356-359.
 317. Urazowa L.N., Kuzniecowa T.I., Bojew R.S., Burkowa W.N. Skuteczność naturalnej L-asparaginy w kompleksowej terapii nowotworów złośliwych w badaniach eksperymentalnych // Eksp. Onkol. 2011. T. 33. Nr 2. S. 90-93.
 318. Saratikow A.S., Wengierowskii A.I. Nowe naturalne środki hepatoprotekcyjne // Rosyjski eksp. Klinika farm. 1997 tom. 1, nr 1. str. 7-10.
 319. Malinowskaja I.S., Sinitcziew D.N., Baitinger W.F. Ogólne prawidłowości wszczepiania płata pachwinowego // V Kongres Światowego Towarzystwa Mikrochirurgii Rekonstrukcyjnej. – Okinawa, 2009. str. 89.

 

Szanowni Państwo!
Powyższy materiał nie stanowi porady o charakterze medycznym, stanowi wyłącznie treść informacyjną i w rozumieniu obowiązujących przepisów prawnych nie może być traktowany jako specjalistyczna porada medyczna, diagnoza lub instrukcja w zakresie leczenia; ponadto nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.