O Firmie

Kim jesteśmy, jaka jest nasza misja
i jakie są nasze cele?

Firma Biolit Europe sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem produktów marki Biolit z kraju Ałtajskiego, na terenie krajów Unii Europejskiej.

Pragniemy dzielić się zdobytą wiedzą i dorobkiem rosyjskich ośrodków naukowo – badawczych oraz wyjątkowymi produktami o dowiedzionych właściwościach prozdrowotnych.  Chcemy propagować zdrowy styl życia oparty na jedności człowieka i natury, natury, która stanowi o jakości naszego istnienia od narodzin do pełnej życiowej mądrości – sędziwej „jesieni” życia.

Prezentujemy dla Państwa rzetelną wiedzę potwierdzoną badaniami naukowymi i badaniami klinicznymi o proponowanych produktach firmy Biolit.
Cieszmy się życiem i zachowajmy je w dobrej kondycji!

Zapraszamy serdecznie do współpracy, także partnerów zagranicznych na warunkach ustalanych indywidualnie.

Z poważaniem

W co wierzymy?

Holistyczne działania skierowane ku umacnianiu zdrowia ludzkiego przy zastosowaniu wyłącznie naturalnych substancji.

U podstaw wszystkich naszych działań leży nieskończona wdzięczność i szacunek dla przyrody. Natura daje potężny arsenał możliwości i naukowo-badawczy materiał dla wszystkich tych, którzy są zainteresowani jej możliwościami.

Firma Biolit, jako prekursor wytwarzania produktów prozdrowotnych na bazie surowców pochodzenia naturalnego z czystych ekologicznie terenów Ałtaju, nie boi się czerpać z tego skarbca pełnymi garściami. Każdy z naszych produktów jest oparty na składnikach wziętych z otaczającej nas przyrody, których zbawienne działanie zostało dowiedzione rygorystycznymi badaniami naukowymi.

Więcej niż suplementy

Działania firmy Biolit wykraczają poza czuwanie nad zbiorem i uprawą składników, produkcje i dystrybucję naturalnych suplementów diety. W poszukiwaniu optymalnych sposobów wykorzystania dobrodziejstw natury współpracujemy z Uniwersytetami, ośrodkami badawczymi i indywidualnymi naukowcami. Dzielimy się wiedzą i badaniami naukowymi.

Swoją misję edukacyjną realizujemy także biorąc udział w licznych targach i wykładach a od niedawna także za pomocą kanału na YouTube.

Promujemy holistyczne podejście do zdrowia ludzkiego.

Biolit dzisiaj

 • to ponad 300 pozycji produktów firmowych
 • to ponad 250 wysoko wykwalifikowanych pracowników firmy posiadających umiejętności profesjonalnego rozwiązywania różnorodnych zadań, zapewniających mobilność i efektywność przedsiębiorstwa we współczesnych realiach rynkowych
 • to kierowniczy zarząd składający się z osób z głęboką znajomością tematu – doktorzy, docenci i profesorowie
 • to potężna baza naukowo-badawcza
 • to surowiec roślinny uprawiany na własnych polach z kontrolą jakości
 • to przedkliniczne i kliniczne badania produkcji wykonywane w zakresie wymogów preparatów leczniczych
 • to wysoko efektywna produkcja spełniająca najwyższe standardy jakości

Baza naukowa

Przedkliniczne i kliniczne badania produktów wykonywane są w zakresie wymogów preparatów leczniczych, co stanowi chlubny wyjątek w branży kosmetyków/suplementów.

Biolit stosuje 15 różnych technologii wytwarzania, z których 11 jest opatentowanych. Opatentowano także 24 wynalezione środki lecznicze wraz ze sposobami ich wytwarzania. Firma Biolit posiada także ponad 50 patentów na znak towarowy.

Na podstawie przeprowadzonych w związku z produktami i metodami produkcji badań opublikowano liczne prace naukowe, w tym:

 • 8 prac doktorskich
 • 54 habilitacje
 • 2 monografie
 • ponad 500 naukowych publikacji w prasie rosyjskiej i zagranicznej

 

Naukowymi partnerami Biolitu są:

 • Instytut Chemii  Syberyjskiego Oddział Rosyjskiej Akademii Nauk  w Tomsku,
 • Syberyjski Państwowy Uniwersytet Medyczny w Tomsku,
 • Naukowo-Badawczy Instytut Kardiologii Syberyjskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk w Tomsku,
 • Naukowo-Badawczy Instytut Klinicznej i Eksperymentalnej Limfologii Syberyjskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk w Nowosybirsku,
 • Instytut Cytologii i Genetyki Syberyjskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk w Nowosybirsku.

Syberyjski Państwowy Uniwersytet Medyczny w Tomsku jest jedną z wiodących medycznych uczelni Rosyjskiej Federacji i strategicznym partnerem Biolit Sp. z o.o. Nowe naukowe badania i wiedza wysoko wykwalifikowanych współpracowników uniwersytetu medycznego są  wdrażane do produkcji przez specjalistów  firmy Biolit.

Spośród  pracowników naukowych uniwersytetu medycznego w Tomsku z firmą Biolit współpracują min:

A.I.Vengerovskij
profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk medycznych

kierownik katedry Farmakologii Syberyjskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego w Tomsku

W.S.Czuczalin
doktor habilitowany nauk farmaceutycznych

kierownik katedry Farmaceutycznej technologii, zarządzający naukowo–oświatowego centrum Farmacja i Farmakologia dziekan fakultetu farmaceutycznego Syberyjskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego w Tomsku

L.S. Sotnikova
doktor habilitowany nauk medycznych

profesor nadzwyczajny katedry akuszerstwa i ginekologii Syberyjskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego w Tomsku, kierownik naukowo-praktycznego programu „Zdrowie kobiety”