Partnerzy naukowi

Współpraca Biolit Europe z polskimi uczelniami wyższymi podjęta w zakresie nauki i edukacji

Śląski Uniwersytet Medyczny

Międzynarodowe seminarium naukowe w Sosnowcu z udziałem pani profesor Walentyny Nikołajewny Burkowej
11 pażdziernika 2017r. na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach odbyło się I Międzynarodowe Seminarium Naukowe pod tytułem „Naturalne adaptogeny i ich rola w utrzymaniu zdrowia w badaniach syberyjskich naukowców ” organizowane przez Katedrę i Zakład Technologii Środków Leczniczych wraz ze Studiem Doktoranckim Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Więcej informacji

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

W maju 2018r Biolit rozpoczął współpracę naukową z Górnośląską Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości im. Karola Goduli – to jedna z najstarszych uczelni niepublicznych na Śląsku, kształcąca na kierunkach ekonomicznych, informatycznych i zdrowotnych, założona w Chorzowie, w 1999 roku przez Fundację Edukacji Przedsiębiorczej. Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli jest uczelnią jednowydziałową (Wydział Nowej Ekonomii i Gospodarki Kreatywnej).

W 2012 roku Rzeczpospolita opublikowała ranking „Najlepszych Niepublicznych Uczelni Licencjackich 2011 roku”. GWSP Chorzów jest najlepszą niepubliczną uczelnią licencjacką w Aglomeracji Śląskiej, a drugą w województwie śląskim. GWSP Chorzów uplasowało się na 15 pozycji wśród wszystkich uczelni w kraju[1]. Obecnie uczelnia znajduje się wśród 10 najlepszych uczelni w Polsce wg rankingu opinieouczelniach.pl

W dniu 12 maja 2018r. odbył się pierwszy wykład Biolitu dla II roku studiów niestacjonarnych. Temat wykładu: Naturalne adaptogeny i ich rola w utrzymaniu zdrowia w badaniach syberyjskich naukowców. Wykład spotkał się z ogromnym zainteresowaniem wśród studentów.

Bardzo cieszymy się z podjętej współpracy i jesteśmy pewni, że okaże się ona owocna i satysfakcjonująca!

dr. Kazimierz Kopczyński

Kazimierz Kopczyński, adiunkt w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach i w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie, absolwent psychologii w Uniwersytecie Łódzkim, specjalność- psychologia kliniczna. Ukończył także studia podyplomowe z ekologii i ochrony środowiska w Uniwersytecie Łódzkim, geologii w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, prawa medycznego, bioetyki i socjologii medycznej w Uniwersytecie Warszawskim i geriatrii i opieki długoterminowej w Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Polskiego Towarzystwa Mykologicznego, Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika i Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Opublikował kilkadziesiąt prac naukowych m.in. z zakresu psychologii, psychoonkologii, pedagogiki, suicydologii, filozofii, edukacji ekologicznej, mikologii i paleomikologii, nauki o żywieniu. Jest autorem książki „Zainteresowania i system wartości u nieletnich zagrożonych samobójstwem” oraz współautorem dwóch książek interdyscyplinarnych „Kamień w religii, kulturze i sztuce” i „Krajobraz przyrodniczy i kulturowy. Próba ujęcia interdyscyplinarnego”.

W swojej działalności naukowej i popularyzacyjnej i dydaktycznej dr Kazimierz Kopczyński głosi ideę holistycznego podejścia do Człowieka, Ziemi i Wszechświata. Jest zwolennikiem ekofilozofii, która wskazuje na duchowy i estetyczny wymiar Przyrody, ale także egzestencjalizmu dostrzegającego tragizm życia ludzkiego.

dr hab. n. med. prof. nadzw. Anna Głowacka

kierownik Zakładu Biologii Środowiskowej
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Wspólnie z dr. Głowacką podjęliśmy działania w zakresie wspólnej realizacji Festiwalu Kultury Zdrowia „Pełnia Zdrowia”.