Prezentacja autora artykułów naukowych dr Kazimierza Kopczyńskiego

Firma Biolit Europe pragnie serdecznie podziękować dr. Kazimierzowi Kopczyńskiemu, który przy współpracy z firmą Biolit Europe dzieli się z Państwem informacją naukową opartą na rzetelnych źródłach, publikowaną na niniejszej stronie internetowej.

Kazimierz Kopczyński, adiunkt w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach i w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie, absolwent psychologii w Uniwersytecie Łódzkim, specjalność- psychologia kliniczna. Ukończył także studia podyplomowe z ekologii i ochrony środowiska w Uniwersytecie Łódzkim, geologii w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, prawa medycznego, bioetyki i socjologii medycznej w Uniwersytecie Warszawskim i geriatrii i opieki długoterminowej w Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Polskiego Towarzystwa Mykologicznego, Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika i Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Opublikował kilkadziesiąt prac naukowych m.in. z zakresu psychologii, psychoonkologii, pedagogiki, suicydologii, filozofii, edukacji ekologicznej, mikologii i paleomikologii, nauki o żywieniu. Jest autorem książki „Zainteresowania i system wartości u nieletnich zagrożonych samobójstwem” oraz współautorem dwóch książek interdyscyplinarnych „Kamień w religii, kulturze i sztuce” i „Krajobraz przyrodniczy i kulturowy. Próba ujęcia interdyscyplinarnego”.

W swojej działalności naukowej i popularyzacyjnej i dydaktycznej dr Kazimierz Kopczyński głosi ideę holistycznego podejścia do Człowieka, Ziemi i Wszechświata. Jest zwolennikiem ekofilozofii, która wskazuje na duchowy i estetyczny wymiar Przyrody, ale także egzystencjalizmu dostrzegającego tragizm życia ludzkiego.

 

Szanowni Państwo!
Powyższy materiał nie stanowi porady o charakterze medycznym, stanowi wyłącznie treść informacyjną i w rozumieniu obowiązujących przepisów prawnych nie może być traktowany jako specjalistyczna porada medyczna, diagnoza lub instrukcja w zakresie leczenia; ponadto nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.