Populin – skuteczna pomoc w terapii przeciwgruźliczej

Populin – wodny ekstrakt kory osiki.

Wynik poszukiwań środka, który jest w stanie zapewnić wysoką skuteczność terapii przeciwgruźliczej.

Według Światowej Organizacji Zdrowia gruźlica jest jedną z 10 wiodących przyczyn zgonów na świecie. Ta patologia należy do niewątpliwie istotnych dla społeczeństwa. Zwiększenie liczby chorych oraz brak skuteczności w leczeniu zmuszają do poszukiwania nowych środków dla walki z tą chorobą.

Teoretycznie definiujemy gruźlicę jako chorobę wyleczalną. A jednak wciąż zabija ona 4,4 tys. osób dziennie. To niedopuszczalne, i to musi się zmienić.

Gruźlica w liczbach – dane Światowej Organizacji Zdrowia

(stan na rok 2015, opublikowano w biuletynie z października 2016),

104 milionów osób zachorowało na gruźlicę; 18 milionów osób zmarło z powodu tej choroby (w tym 0,4 mln osób zakażonych HIV); 1 milion dzieci zachorowało na gruźlicę, a 170000
dzieci zmarło z tej przyczyny (nie licząc dzieci zarażonych wirusem HIV).
W Polsce 2014 roku zanotowano 6539 nowych przypadków gruźlicy i 540 zgonów z jej powodu.

Główne powody wysokiej liczby zachorowań:

 • szybki rozwój gruźlicy z opornością na wiele leków,
 • toksyczność i skutki uboczne stosowanych środków chemioterapeutycznych,
 • mała skuteczność i brak leków,
 • błędna strategia leczenia.

Gruźlica w szczególny sposób dotyka osoby ubogie, niedożywione lub takie, których odporność jest obniżona z różnych powodów. W szczególny sposób narażone na zachorowania są osoby dotknięte wirusem HIV, ponieważ odporność pacjenta chorego na AIDS jest bardzo słaba. W tej grupie odnotowuje się także zwiększoną liczbę przypadków śmiertelnych.

Szacuje się, że w 2015 roku 480.000 osób na świecie zachorowało na gruźlicę lekooporną!

Trudność w leczeniu wirusa wynika przede wszystkim z tego, że ma on kilkanaście różnych odmian prątkowych. Leczenie każdej odmiany gruźlicy jest dość złożone i niestety czasochłonne. Pacjent przyjmuje cztery rodzaje antybiotyków przez minimum pół roku. Problem pojawia się wtedy, kiedy standardowo stosowane leki nie działają na pacjenta. Lekarze starają się wtedy sięgać po inne dostępne środki, a czas leczenia wydłuża się. Może się jednak zdarzyć tak, że dany przypadek gruźlicy okazuje się być odporny na dostępne leki, a medycyna jest bezradna.

Wyleczalność gruźlicy:
75% w przypadku reagującej na leki gruźlicy,
50% w przypadku gruźlicy lekoopornej.

Jednym z zadań związanych z problemami zdrowotnymi w ramach niedawno akceptowanych celów w obszarze zrównoważonego rozwoju jest osiągnięcie następnego celu: w 2030 roku położyć kres epidemii gruźlicy.

Jak temu zaradzić?

Ideą prezentowanego projektu jest stworzenie dostępnego, bezpiecznego leku, zapewniającego wysoką skuteczność w leczeniu gruźlicy. Produktem docelowym proponowanym przez nas jest ekstrakcyjny kompleks kory osiki („Populin”).

Warunkami sukcesywnej realizacji projektu są:

 • Doświadczenie w stosowaniu kory osiki w ludowym ziołolecznictwie;
 • Wysoka skuteczność ekstrakcyjnego kompleksu w zintegrowanej terapii przy leczeniu opistorchozy;
 • Wysoka biodostępność glikozydów fenolowych i ich zdolność do przenikania do komórek bakterii.
 • Dane eksperymentalne oraz kliniczne o przeciwgruźliczej aktywności Populinu i jego zdolności do zwiększenia efektywności tradycyjnej chemioterapii.
 • Wystarczająca baza surowcowa i infrastruktura produkcyjna.

Populin jest wyciągiem wodnym z kory osiki  o szerokim spektrum działania nie tylko w kierunku obszarów objętych gruźlicą, ale również w obszarach górnych dróg oddechowych (nawracające częste anginy, przeziębienia, zapalenia zatok) czy też obszarów objętych destrukcyjnym działaniem patogenów w tym pasożytów obłych.

Badania nad skutecznością Populinu

Eksperymentalne dane dotyczące skuteczności Populinu w modelowanej sytuacji gruźlicy zostały uzyskane w Centralnym Instytucie Naukowo-badawczym (badającym gruźlicę) Rosyjskiej Akademii Nauk Medycznych (Moskwa). Eksperymenty prowadzono na białych myszach i świnkach morskich zakażonych mikrobakteriami gruźlicy w śmiertelnej dawce. Zwierzętom wstrzykiwano do żołądka Populin w dawce 100 i 500 miligram na kilogram lub lek do porównania – Izoniazyd.

Populin zwiększał długość życia myszy i świnek morskich zakażonych mikrobakteriami gruźlicy i znacznie wzmacniał przeciwgruźliczy efekt izoniazydu. W wyniku kompleksowej eksperymentalnej terapii ilość mikrobakterii w płucach myszy była o 100 razy mniejszą, niż przy leczeniu wyłącznie Izoniazydem.

W płucach świnek morskich Populin  zmniejszał ilość mikrobakterii gruźlicy dwukrotnie, Izoniazyd – o 40 razy.  Przy połączonym stosowaniu Populinu i Izoniazydu ilość mikrobakterii, infekujących płuca, zmniejszała się o 50 razy w porównaniu z liczbą zanotowaną u świnek, których nie poddano leczeniu, i o 10 razy w porównaniu z ilością bakterii u zwierząt, leczonych wyłącznie Izoniazydem.

W eksperymentach na świnkach morskich odnotowana została zdolność Populinu do zatrzymania procesu niszczenia tkanek płuc, wątroby i śledziony przy modelowaniu gruźlicy. Populin utrudniał rozwój zapalenia płuc i aktywował procesy uzdrowienia płuc. Obszary serowaciejącego zapalenia były zastąpione bezpieczną dla życia mineralizacją wapnia. W wątrobie i śledzionie nie wykryto miejsc koncentracji gruźlicy.

Szczególnie wyraźny efekt terapeutyczny obserwowany został w grupie z kombinacją stosowanych Izoniazydu i Populinu. Przy takim leczeniu u świnek morskich zakażonych mikrobakteriami gruźlicy zniszczenie płuc było na poziomie minimalnym, przyśpieszało się znikanie nacieków zapalnych, utrzymywała się lekkość pęcherzyków płucnych. Struktura wątroby i śledziony pozostawała bez zmian.

Badania, które zostały przeprowadzone in vitro, również potwierdzają wyraźne przeciwgruźlicze działanie Populinu. Przy dodawaniu Populinu w koncentracji 500 mikrogramów na mililitr do pożywki hodowlanej mikrobakterii gruźlicy całkowicie zatrzymywał się ich rozwój, po dodawaniu Populinu w koncentracji 250 mikrogramów na mililitr pojawiały się pojedyncze kolonie. Lek do porównania – wysoko aktywny środek przeciwgruźliczy, Pirazynamid, zatrzymywał rozwój kolonii wzbudnicy gruźlicy przy koncentracji 250 mkg/ml.

Badania efektu terapeutycznego Populinu przeprowadzone na osobach chorych na gruźlicę

Badania zakładu pulmonologii Państwowej Akademii Medycznej w Kemerowie

Sukcesywne przedkliniczne badania efektywności Populinu na modelu gruźlicy pozwoliły zbadać jego efekt terapeutyczny w klinice. Badania przeprowadzono w zakładzie ftyzjatrii w Państwowej Akademii Medycznej w Kemerowie. Wszyscy pacjenci mieli postępującą gruźlicę, w ich plwocinie wykryto mikrobakterie gruźlicy. Sześćdziesięciu dwóch pacjentów stosowało Populin wraz z polichemioterapią (Izoniazyd + Ryfampycyna + Etambutol + Pirazynamid + Streptomicyna), czterdzieści osób leczono tylko polichemioterapią. Leczenie zaczynało się po dwóch-trzech tygodniach po rozpoczęciu polichemioterapii i było stosowane przez miesiąc.

Najlepsze wyniki odnotowano u pacjentów stosujących Populin. U sześćdziesięciu trzech procent pacjentów mikrobakterie w plwocinie znikały, u czterdziestu dziewięciu procent znikały nacieki płucne, u siedmiu procent zamykały się wydrążenia.

Przy stosowaniu polichemioterapii bez Populinu podobne wyniki zarejestrowano u znacznie mniejszej liczby pacjentów, czyli pięćdziesiąt dwa, czterdzieści oraz pięć procent. Populin szybko eliminował zatrucie, zwiększał tolerancję do tradycyjnych leków przeciwgruźliczych. Pod wpływem Populinu zmniejszała się liczba toksycznego zapalenia wątroby i reakcji alergicznych. Okazało się także, że tolerancja Populinu jest wysoka, nie powoduje on skutków ubocznych. Ma umiarkowanie gorzki smak i poprawia apetyt. Pacjenci z gruźlicą wracali do normalnej diety, co korzystnie wpływało na wynik leczenia.

Podsumujmy:

Badania zakładu pulmonologii na bazie Klinicznego szpitala przeciwgruźliczego w Nowokuźniecku (2006-2008):

Badania kliniczne efektu terapeutycznego Populinu przy gruźlicy przeprowadzono w zakładzie pulmonologii na bazie szpitala klinicznego przeciwgruźliczego w Nowokuźniecku w latach 2006-2008. Otrzymane wyniki świadczą o tym, że zastosowanie Populinu u pacjentów z przewlekłą lekooporną gruźlicą w ciągu 2 miesięcy przyczyniło się do wyraźnej redukcji oskrzelowo-płucnych objawów i zatruć oraz do zmniejszenia zniszczonych obszarów płuc.

Zastosowanie Populinu zmniejszało ilość bakterii u sześćdziesięciu procent pacjentów i całkowicie zatrzymywała ich rozwój u dwudziestu procent chorych. Jest dobrze tolerowany przez pacjentów.

Podsumujmy powyższe badania:

Stosowanie Populinu przez pacjentów z przewlekłą lekooporną gruźlicą w ciągu dwóch miesięcy:

 • zmniejszenie wielkości obszarów, w których następuje niszczenie pęcherzyków płucnych,
 • zmniejszenie ilości aktywnych patogenów  u 60% pacjentów,
 • zmniejszenie toksyczności działania leków przeciwgruźliczych bez osłabiającego wpływu na ich działanie lecznicze.

Jak działa Populin?

„Prądem rozruchowym” Populinu są glikozydy fenolowe (salicyna, salikortyna, tremulacyna, tremuloidyna i tak dalej), które są rozkładane w organizmie, tworząc fenole. Najprawdopodobniej, Populin jest zdolny do bakteriostatycznego wpływu i przyczynia się do wzmocnienia przeciwbakteryjnego efektu już znanych syntetycznych leków przeciwgruźliczych. Glikozydy fenolowe kory osiki przedostają się przez warstwę kwasów mykolowych, arabino mannanów i arabino galaktanów w membranie, zakłócają procesy metaboliczne i zatrzymują rozwój mikrobakterii gruźlicy.

Zasadniczo ważne jest to, że Populin ma bardzo cenne dodatkowe właściwości:

 • przeciwzapalną,
 • żółciopędną,
 • chroniącą nerki i wątrobę,
 • działa na opistorchozę i pasożyty obłe.
 • działa na szereg wirusów i bakterii paciorkowce w tym na  na pneumokoki (Streptococcus pneumoniae ).

To otwiera szerokie perspektywy zastosowania leku w leczeniu pacjentów z chorobami współistniejącymi, w terapii skojarzonej i w leczeniu powikłań powodowanych przez stosowanie środków chemioterapeutycznych przy leczeniu gruźlicy (możliwość zmniejszenia dawki tradycyjnych leków w celu zmniejszenia ich działania niepożądanego).

Badania bezpieczeństwa Populinu, przeprowadzone w Naukowo-badawczym chemiczno – farmaceutycznym Instytucie w Nowokuźniecku wykazały jego brak toksyczności przy długotrwałym użytkowaniu, a także brak embriotoksycznych, teratogennych, mutagennych, immunotoksycznych i alergennych właściwości.

Pod wpływem Populinu zmniejszała się liczba toksycznego zapalenia wątroby i reakcji alergicznych. Tolerancja Populinu jest wysoka, nie on powoduje skutków ubocznych. Ma umiarkowanie gorzki smak i poprawia apetyt. Pacjenci z gruźlicą wracali do normalnego reżymu diety, co korzystnie wpływało na wynik leczenia.

Przedstawione więc dane pozwalają nazwać Populin środkiem, który jest w stanie zapewnić wysoką skuteczność terapii przeciwgruźliczej, co w połączeniu z jego niską toksycznością i atrakcyjnymi produkcyjnymi charakterystykami wyraźnie określa perspektywy jego wdrażania i stosowania w medycynie praktycznej.

Technologię produkcji Populinu wypracowała firma Sp. z o.o. „Biolit”. Dla surowców i substancji opracowano standardy produkcji artykułów zgodnie z wymaganiami normy przemysłu OST 91500.05.001-00 standardów jakości leków. Pod wpływem Populinu zmniejszała się liczba toksycznego zapalenia wątroby i reakcji alergicznych.

Wkrótce przedstawimy przetłumaczone na j. polski doniesienia rosyjskich naukowców dotyczące skuteczności stosowania Populinu również w chorobie zwyrodnieniowej układu kostno – stawowego, nieżytów żołądka, dysbakteriozie, stanów zapalnych przewodu pokarmowego i innych.