element dekoracyjny element dekoracyjny 2

Badanie chemiczne korzenia łopianu większego jako źródła biologicznie aktywnych substancji o charakterze przeciwzapalnym

Bojew  Roman Sergeevicz dr. nauk farmakologicznych
Praca naukowa wykonana w Instytucie Chemii   Syberyjski Oddział Rosyjskiej Akademii Nauk (w Tomsku)-  Tomsk 2006
Badanie chemiczne korzenia łopianu większego jako źródła biologicznie aktywnych substancji o charakterze przeciwzapalnym.
Zamieszczona w oryginale  praca naukowa zawiera następujące wnioski z przeprowadzonych badań:
1. W rezultacie badań chemicznych świeżych korzeni łopianu wykryto: polisacharydy (34,6±1,5%), z nich fruktozydy (6,2±0,3),  fruktozany (28,4±1,5); związki fenolowe (9,05±0,02%), włączając kwasy (1,68±0,07%) i kumaryny (0,09±0,01%); saponiny (2,52±0,13%); aminokwasy(8,82±0,36%). Potwierdzono, że skład jakościowy dziko rosnącego i uprawianego łopianu jest identyczny. W ilościowym zestawieniu według podstawowych grup Suplementów różnice są nie znaczące.
2. Z wodnego ekstraktu świeżych korzeni łopianu po raz pierwszy wyodrębniono L-β-аsparagin, którego struktura dowiedziona poprzez elementy analiz, infraczerwieni i  protonowo magnetycznego rezonansu- spektroskopi, analizę rentgenostrukturalną i polimeryzacje.
3. W eksperymentalnych badaniach na kulturach komórkowych (erytromielolejkoza К-562, carcinoma Ehrlicha) i na modelach przerzutów ognisk zapalnych do płuc wykazane jest przeciwzapalne działanie wodnego ekstraktu korzeni łopianu i wyodrębnionego z niego  L-β- asparaginu.
4.Uzasadniona  jest niezbędna standaryzacja świeżych korzeni łopianu  według asparaginu,  jako substancji warunkującej przeciwzapalne właściwości ekstraktu korzenia łopianu: przedstawione są metodyki jakościowego wykrywania i ilościowego określenia asparaginu ( uproszczona metoda określenia azotu i wysoko efektywna chromatografia cieczowa).
5. Studiowanie dynamiki gromadzenia asparaginu w korzeniach łopianu wykazało, że optymalnym terminem przygotowania surowców jest pierwszy miesiąc drugiego roku wegetacji rośliny.
6.  Za pomocą anatomo- morfologicznego badania ustalone są diagnostyczne właściwości surowca dla określenia jego autentyczności, otrzymano wiarygodne foto- ilustracje mikroskopijnych własności.
7. Opracowane  liczbowe wskaźniki surowca dla jednolitych świeżych korzeni łopianu: zawartość asparaginu nie mniej niż 3%, zawartość ekstraktywnych substancji, otrzymywanych poprzez  wodę, nie mniej niż 40%, wilgotność nie większa niż 80%  …

Poniżej zamieszczone jest pełne opracowanie badań rosyjskich naukowców w języku rosyjskim i angielskim (plik PDF).

Chemiczne badania korzenia łopianu jako źródła  biologicznie aktywnych substancji o charakterze przeciwzapalnym (wersja rosyjska)

Chemiczne badania korzenia łopianu jako źródła  biologicznie aktywnych substancji o charakterze przeciwzapalnym (wersja angielska)

Translate »