Badanie chemiczne korzenia łopianu większego jako źródła biologicznie aktywnych substancji o charakterze przeciwzapalnym

Badanie chemiczne korzenia łopianu większego jako źródła biologicznie aktywnych substancji o charakterze przeciwzapalnym

Zamieszczona w oryginale praca naukowa zawiera następujące wnioski z przeprowadzonych badań:

1. W rezultacie badań chemicznych świeżych korzeni łopianu wykryto: polisacharydy (34,6±1,5%), z nich fruktozydy (6,2±0,3),  fruktozany (28,4±1,5); związki fenolowe (9,05±0,02%), włączając kwasy (1,68±0,07%) i kumaryny (0,09±0,01%); saponiny (2,52±0,13%); aminokwasy(8,82±0,36%). Potwierdzono, że skład jakościowy dziko rosnącego i uprawianego łopianu jest identyczny. W ilościowym zestawieniu według podstawowych grup Suplementów różnice są nie znaczące.

2. Z wodnego ekstraktu świeżych korzeni łopianu po raz pierwszy wyodrębniono L-β-аsparagin, którego struktura dowiedziona poprzez elementy analiz, infraczerwieni i  protonowo magnetycznego rezonansu- spektroskopi, analizę rentgenostrukturalną i polimeryzacje.

3. W eksperymentalnych badaniach na kulturach komórkowych (erytromielolejkoza К-562, carcinoma Ehrlicha) i na modelach przerzutów ognisk zapalnych do płuc wykazane jest przeciwzapalne działanie wodnego ekstraktu korzeni łopianu i wyodrębnionego z niego  L-β- asparaginu.

4. Uzasadniona  jest niezbędna standaryzacja świeżych korzeni łopianu  według asparaginu,  jako substancji warunkującej przeciwzapalne właściwości ekstraktu korzenia łopianu: przedstawione są metodyki jakościowego wykrywania i ilościowego określenia asparaginu ( uproszczona metoda określenia azotu i wysoko efektywna chromatografia cieczowa).

5. Studiowanie dynamiki gromadzenia asparaginu w korzeniach łopianu wykazało, że optymalnym terminem przygotowania surowców jest pierwszy miesiąc drugiego roku wegetacji rośliny.

6.  Za pomocą anatomo-morfologicznego badania ustalone są diagnostyczne właściwości surowca dla określenia jego autentyczności, otrzymano wiarygodne foto-ilustracje mikroskopijnych własności.

7. Opracowane liczbowe wskaźniki surowca dla jednolitych świeżych korzeni łopianu: zawartość asparaginu nie mniej niż 3%, zawartość ekstraktywnych substancji, otrzymywanych poprzez  wodę, nie mniej niż 40%, wilgotność nie większa niż 80%.

Bojew Roman Sergeevicz
dr nauk farmakologicznych
Praca naukowa wykonana w Instytucie Chemii Syberyjski Oddział Rosyjskiej Akademii Nauk (w Tomsku) – Tomsk 2006

 

Poniżej zamieszczone jest pełne opracowanie badań rosyjskich naukowców w języku rosyjskim i angielskim (plik PDF).

Chemiczne badania korzenia łopianu jako źródła  biologicznie aktywnych substancji o charakterze przeciwzapalnym (wersja rosyjska)

Chemiczne badania korzenia łopianu jako źródła  biologicznie aktywnych substancji o charakterze przeciwzapalnym (wersja angielska)