Co to jest Anti-Age?

Co to jest Anti-Age? I co powinniśmy wiedzieć o zarządzaniu wiekiem.

Prof. Larysa Siepanowna Sotnikova

Tłumaczyła mgr Halina Jurkowska.

Stosunkowo niedawno, we współczesnej medycynie pojawiła się koncepcja Anti-Age i nabyła interdyscyplinarne znaczenie. Zarządzanie wiekiem to zadanie, w którym uczestniczą lekarze różnych specjalizacji. Ma znaczenie nie tylko medyczne, ale również społeczne, ponieważ działa w celu zwiększenia jakości życia. Rozwiązanie tego medycznego i obiektywnego problemu jest celowe również z tego powodu, że liczba kobiet w starszej grupie wiekowej każdego roku zwiększa się.

CZYNNIK ŻYCIA SPOŁECZNEGO

Z punktu widzenia anti-aging podwyższenie wieku emerytalnego nie wygląda na zło konieczne, jest raczej pozytywną zmianą, która prowadzi do wydłużenia życia społecznego. Od dawna udowodniono, że osoby aktywne i wymagające zawodowo żyją lepiej i dłużej. Obecnie, na podstawie danych GUS z 2020r średnia długość życia wynosi 77 lat, to o kilka lat krócej niż w innych krajach rozwiniętych.

Starzenie się to nieunikniony biologiczny proces destrukcyjny, który prowadzi do stopniowego spadku zdolności adaptacyjnych organizmu. Nieuchronnie towarzyszy mu rozwój patologii związanej z wiekiem.

Starość jest naturalnie występującym okresem rozwoju wieku, końcowym etapem ontogenezy ( czyli inaczej przemiany anatomicznej i fizjologicznej osobnika od powstania w wyniku rozmnażania do śmierci).

Starość może mieć charakter chronologiczny, fizjologiczny (biologiczny), psychologiczny i społeczny. Starość społeczna, a właściwie wiek socjalny, determinuje zapotrzebowanie na osobę w społeczeństwie, co ostatecznie ma istotny wpływ na jego zdrowie i długowieczność.

MOLEKULARNA GENETYKA W KONCEPCJI STARZENIA

Obecnie na świecie coraz większą popularność zyskuje tzw. koncepcja „skutecznego starzenia”. Ta koncepcja obejmuje nie tylko długowieczność, ale także jakość życia. Przy pomyślnym starzeniu się wiek chronologiczny osoby powinien odpowiadać lub nawet być nieco wyższy niż wiek fizjologiczny, psychologiczny i społeczny. Niestety, wiele starszych osób w naszym kraju, fizjologicznie wyprzedza swój wiek metrykalny i cierpi na kilka połączonych chorób związanych z wiekiem. Patogeneza tej grupy chorób opiera się na insulinooporności, czyli naruszeniu odpowiedzi metabolicznej na insulinę endogenną lub egzogenną. Najskuteczniejszą i etiopatogenetycznie uzasadnioną metodą walki z insulinoopornością jest zmniejszanie ilości tkanki tłuszczowej, z reguły poprzez korygowanie odżywiania.

W wielu współczesnych teoriach starzenia szczególne miejsce zajmuje możliwość zmiany programów genetycznych człowieka, które mogą przedłużyć nie tylko życie, ale i młodość. Liczne eksperymenty na zwierzętach w tej dziedzinie wykazały, że zmiana programów genetycznych pozwala im zwielokrotnić oczekiwaną długość życia. Jednak technologie modyfikacji genetycznych nie zostały jeszcze zastosowane u ludzi. Ale genetyka (Zakharov I.A., autor książki „Etyczne aspekty najnowszych osiągnięć eksperymentalnych genetyki”) uznaje, że już teraz nie ma potrzeby bezpośredniego oddziaływania na ludzki genom, można na niego wpływać poprzez zmianę stylu życia, a w szczególności poprzez korektę stylu życia, w taki sposób by nie prowokować aktywację genów odpowiedzialnych za rozwój określonej patologii . Na przykład, jeśli dana osoba jest genetycznie predysponowana do cukrzycy, konieczne jest zminimalizowanie czynników ryzyka poprzez dietę, a prawdopodobieństwo aktywacji genów zostanie znacznie zmniejszone.

REGULACJA SYSTEMÓW WSPARCIA ŻYCIA ORGANIZMU

Proces starzenia w ludzkim ciele jest wyzwalany przez narząd znajdujący się w mózgu, którego waga nie przekracza 10 gramów- podwzgórze. To właśnie ten narząd jest centrum regulacji pięciu głównych systemów podtrzymywania życia organizmu: ośrodkowego układu nerwowego, autonomicznego układu nerwowego, układu hormonalnego, odpornościowego i układu krzepnięcia krwi.

Prawidłowe funkcjonowanie podwzgórza wspiera zdolności adaptacyjne organizmu. Wskaźnikiem utraconych zdolności adaptacyjnych jest pojawienie się dyslipidemii i hipercholesterolemii. Dlatego u wszystkich starszych pacjentów konieczne jest określenie spektrum lipidów we krwi. Jego dekodowanie dostarczy informacji o składzie ilościowym i jakościowym kwasów tłuszczowych. Prawidłowa synteza charakteryzuje się wystarczającą ilością lipoprotein o dużej gęstości (powyżej 0,9 mmol/l). Nadmiar lipoproteiny o niskiej gęstości (normalnie wskaźnik powinien być mniejszy niż 4,9 mmol / l) wskazuje na wysokie ryzyko rozwoju chorób związanych z wiekiem i ryzyka sercowo-naczyniowego.

O regulacji neurohumoralnej mówił Akademik I.M. Sieczenow. Jednak współcześni naukowcy twierdzą, że to nie centralny układ nerwowy odgrywa szczególną rolę w utrzymaniu homeostazy, ale autonomiczny układ nerwowy. To on kontroluje tzw. somę – wszystkie komórki ciała z wyjątkiem rozrodczych. Kontrola jest sprawowana przez układ hormonalny, immunologiczny i hemostatyczny. Zakłócenie autonomicznego układu nerwowego wywołuje psychosomatozę, typową dla większości starszych pacjentów.

ANTI-AGING JAKO SYSTEM

Z reguły sposób świadczenia opieki medycznej w większości przychodni w Europe wschodniej jest skonstruowany w taki sposób, że pacjentowi przepisywane jest leczenie w odpowiedzi na subiektywną skargę lub obiektywną obecność objawu.

W anti-age jest przeciwnie. Konstrukcja opieki opiera się na systematycznym podejściu do ludzkiego ciała. Wszystkie komórki w ciele podlegają zjawisku starzenia. Jest związany z genetyką, syntezą niektórych białek, zawartością niektórych enzymów. Szczególną rolę przypisuje się mitochondriom- „tzw. elektrowniom energetycznym naszych komórek”, które wytwarzają adenozanowy kwas trójfosforowy (ATP)– potencjał energetyczny komórki. Mitochondria są dziedziczone po matce i mają 12-letni cykl życia.

Najwięcej mitochondriów znajduje się w komórkach zarodkowych. Wadliwe mitochondria nie dają ciąży, a w starszym wieku mogą stać się jedną z przyczyn rozwoju i progresji chorób związanych z wiekiem.

Kliniczne objawy niewydolności mitochondrialnej nie zawsze są uważane za objawy, a pacjenci z reguły tracą z oczu takie objawy, jak zmęczenie, zmęczenie komunikacyjne i obniżona witalność.

Lekarz praktykujący anti-aging z pewnością zwróci uwagę na te punkty podczas wykonywania wywiadu, ponieważ jednym z najważniejszych punktów w systemie zarządzania wiekiem jest eliminacja niedoboru mitochondriów. Metoda zastosowana w systemie obejmuje 5 punktów:

  1. Eliminacja insulinooporności,
  2. Złagodzenie niedotlenienia komórek,
  3. Eliminacja niedoboru hormonów,
  4. Korekta mikroflory,
  5. Praca z bioenergetyką (biofizyka).

Anti-aging to nie tylko sposób na życie, to zmiana świadomości. Lekarz musi pamiętać, że sukces tego systemu jest możliwy tylko wtedy, gdy pacjent podejmie świadomą decyzję o zachowaniu zdrowia i chce przedłużyć aktywne społecznie życie bez choroby. Wielu pacjentów poddawanych psychosomatyce nie jest w stanie podjąć takiej decyzji: korzystne jest dla nich pozostanie chorym, ponieważ patologia daje im możliwość uniknięcia odpowiedzialności za swoje zachowanie, a także umiejętność manipulowania bliskimi ludźmi.

Podejmując decyzję o „starzeniu się z wdziękiem”, pacjent przyjmuje na siebie obowiązki, a lekarz pomaga mu rozwiązać zadania.

W przeciwdziałaniu starzeniu aktywnie wykorzystuje się koncepcję „Kwartetu Zdrowia”, którego autorem jest profesor Kalinchenko S. Yu. „Kwartet Zdrowia” jest  złożoną terapią metaboliczną. Ale przed przepisaniem terapii hormonalnej konieczne jest pozbycie się insulinooporności. Dopóki to nie zostanie osiągnięte, technologie hormonalnej terapii menopauzalnej będą nie tylko nieskuteczne, ale również wywołają skutki uboczne. Właśnie dlatego, że HTZ została przepisany na tle insulinooporności, wielu lekarzy rozwinęło fobię hormonalną. Insulina jest jedynym hormonem, na którym można wyeliminować oporność komórek bez stosowania leków. Dzięki insulinowemu czynnikowi wzrostu staje się potężnym hormonem anabolicznym.

Szczegółowe informacje o nowej naukowej metodzie obniżania poziomu insuliny w książce „Insulina a zdrowie” podaje dr Yu A. Babkin (Izrael). Twierdzi on, że każdy posiłek prowokuje uwalnianie insuliny do krwi, co powoduje proliferację komórek. Ochronną reakcją organizmu na nadmiar insuliny jest rozwój na nią oporności. Równolegle komórki stają się odporne na hormony płciowe. Dlatego HTZ nie przynosi pożądanego efektu.

Ponadto anti-age obejmuje kontrolę metabolizmu węglowodanów. W 2015 roku amerykański endokrynolog, znany specjalista w dziedzinie leczenia otyłości, profesor George Bray publicznie przyznał, że mylił się mówiąc o metabolicznie neutralnej otyłości. W rzeczywistości otyłość zawsze wiąże się z problemem metabolizmu węglowodanów.

Technologie monitorowania są obecnie stosowane w Europie, Izraelu, Korei Południowej. Metoda pozwala śledzić zmiany w metabolizmie węglowodanów w czasie rzeczywistym za pomocą telefonu komórkowego. W krajach bloku wschodniego nie ma jeszcze takiej technicznej możliwości, jednak w Tomsku opracowano i zarejestrowano test podobny do testu tolerancji do glukozy, ale bardziej informacyjny. Pozwala ocenić dynamikę metabolizmu węglowodanów przez 3 miesiące.

Skuteczność systemu przeciwstarzeniowego wpłynie na eliminację zaburzeń snu i redukcję psychosomatyzacji. Aby określić poziom psychosomatyzacji, można przeprowadzić testy neurowegetatywne – monitorowanie stanu autonomicznego układu nerwowego. Niezrównoważoną regulację wegetatywną można znormalizować preparatem zawierającym ekstrakt z roślin adaptogennych Biolit  zawartych w produkcie Klimaton plus. Substancje czynne zawarte w produkcie ze względu na działanie serotoninergiczne są wskazanym korektorem wegetatywnym.

Insulinooporność prowadzi do wzrostu brązowej (trzewnej) tkanki tłuszczowej. Ten rodzaj tłuszczu jest bardzo toksyczny, ponieważ wytwarza wiele interleukin, cytokin, które wywołują rozwój chorób związanych z wiekiem, w tym przewlekłe stany zapalne i niedotlenienia komórek. Jednak wzrost tłuszczu trzewnego jest reakcją ochronną organizmu na stały wzrost poziomu insuliny. Wartości funkcjonalnego hiperinsulinizmu mogą sięgać 200-300 mcU/ml. Zwykle wskaźnik nie powinien przekraczać 20 mcU / ml.

Jednak system anti-aging jest w stanie wyeliminować te problemy. Co więcej, dzięki nowoczesnym technologiom cukrzyca typu II jest całkowicie wyleczalna.

MENOPAUZA Z ANTI-AGING PUNKT WIDZENIA

Okres przekwitania charakteryzuje się jedynie pewnym spadkiem poziomu hormonów płciowych, nie ich całkowitym zanikiem w którym miesiączka i owulacja są niemożliwe. Jednak insulinooporność, a tym samym odporność na hormony płciowe, może również wywoływać wczesną menopauzę, która obecnie staje się coraz bardziej powszechna. Równolegle insulinooporność tworzy stan podwyższenia poziomu prolaktyny, która odpowiada za zdrowie gruczołów sutkowych. Włókna otoczki brodawki (pozasutkowe gruczołów sutkowych ) mają podobny skład do brązowego tłuszczu trzewnego. Dlatego dziś udowodniono wyraźny związek między otyłością – insulinoopornością – hiperprolaktynemią – mastopatią – rakiem piersi. W skutecznej profilaktyce raka piersi, który jest liderem w zachorowalności i śmiertelności onkologicznej, ogromne znaczenie ma zmniejszenie insulinooporności oraz stosowanie preparatów znanych w Polsce np. na bazie z ekstraktu Vitex Agnus Castus( ekstrakt z niepokalanka mnisiego) w celu normalizacji poziomu prolaktyny. Warto tu również zwrócić uwagę na skuteczne rozwiązania Biolitu przebadane klinicznie i stosowane w 30 letniej praktyce klinicznej. Wśród nich zarówno prewencyjnie jak i dla normalizacji poziomu prolaktyny należy wymienić: Tonizyd, Nasiona łopianu, Toksidont maj plus, Hepatobiol najlepiej w połączeniu z Biotą Complex ale również serię Pantobioli w tym Pantobiol 2+.

Oprócz korygowania odżywiania, przeciwdziałanie starzeniu obejmuje również aktywność fizyczną. Tkanka mięśniowa jest zdolna do regeneracji w każdym wieku. Wytwarza testosteron, który jest niezbędny do walki z insulinoopornością, a także silne cytokiny, które stanowią przeciwwagę dla insulinowego czynnika wzrostu. Program anti-aging obejmuje również walkę z otyłością.

Dodatkowym wsparciem w diecie będą produkty z programu Fitosanacji takie jak Populin plus, Hepatobiol, Toksidont maj plus. Najlepiej kiedy zastosujemy je jednocześnie a cały  program fitosanacji będzie nam towarzyszył kilka razy w roku dla korekty odżywiania i utrzymania prawidłowego metabolizmu i wagi.

Aby uzyskać fizjologicznie stabilny wynik na tle insulinooporności, najskuteczniejsze jest kompleksowe stosowanie takich produktów Biolit jak Achillan plus czy Normo-Glukomin. Pomocne będą także Kąpiele Skipidarne ( biała i żółta). Jednak terapia mająca na celu wyeliminowanie otyłości trzewnej będzie skuteczna tylko wtedy, gdy zostaną skorygowane zachowania żywieniowe i będzie obecna aktywność fizyczna. Należy również zauważyć, że w Anti -Age ważne jest także znalezienie nowych sposobów pozyskiwania energii do pełnoprawnej pracy mitochondriów. W eliminacji niedoboru mitochondriów pomogą następujące czynniki: wzrost duchowy, rozwój, kontemplacja piękna, miłość, komunikacja z płcią przeciwną, rodzina, natura, socjalizacja, pozytywne emocje.

Do nawyków żywieniowych, w których wzmocnimy energię naszych komórek korzystnie wpłynie wprowadzenie Hepatobiolu, Toksidont maj plus, Florenty plus, Pantobiolu 2+ lub Pantobiolu 1.

WARTOŚĆ DEHYDROEPIANDROSTERONU (DHA)

U starszych pacjentów często rozwija się wtórny z charakterystycznym obrzękiem pochodzenia wątrobowego, niskie stężenie potasu we krwi oraz nadmierne wydzielanie potasu z moczem, w połączeniu z powstawaniem hipogonadyzmu.

Aby uniknąć takich przejawów,  na to pozwala DHA. Hormon ten jest syntetyzowany w organizmie: 80% – w nadnerczach, 20%- w mózgu. Każdy stres, który kończy się sukcesem, podnosi poziom DHA. Katalizatorem naturalnej produkcji DHA jest nie tylko aktywność fizyczna, ale również mózgowa– nauka języków obcych, rozwiązywanie problemów, kreatywność.

W syntetycznych zagranicznych suplementach diety DHA spełnia swoje funkcje tylko w okresie ich bezpośredniego stosowania. Ale każdy syntetyczny lek ma naturalny odpowiednik. W medycynie wschodu takimi analogami są Pantobiol 1 i Pantobiol 2+ (z wyciągu z poroża jelenia pantowego , które pozyskuje się usuwając bezpiecznie poroże u tych gatunków,  przed zrzuceniem) i dodatkiem roślin adaptogennnych Biolitu. Zastosowanie obu potęguje syntezę własnego DHA. Ponadto efekt utrzymuje się przez kolejne 3 miesiące po zakończeniu przyjmowania leków.

Anti-aging polega na minimalizacji obciążenia lekami na tle znormalizowanego metabolizmu węglowodanów, pozostawiając tylko niezbędne leki do HTZ.

“Złotym standardem” hormonalnej terapii menopauzalnej i korekcji hipogonadyzmu w każdym wieku jest lek Femoston. Jest to jedyny lek, który eliminuje dyslipidemię poprzez obniżenie poziomu cholesterolu całkowitego i lipoprotein o niskiej gęstości oraz zwiększenie lipoprotein o wysokiej gęstości (prekursorów własnych hormonów steroidowych). Biolodzy molekularni uważają, że przy pracy z niedoborem mitochondriów i zahamowaniu insulinooporności wystarczy zastosowanie preparatu hormonów płciowych w dawce homeopatycznej. Jest to taki lek Femoston-mini, stosowany z powodzeniem przez lekarzy anti-age w Europe wschodniej. Pomocne też okażą się produkty Biolitu  na bazie substancji czynnych z roślin adaptogennych Biolitu jak Polikawin, Urobiol, Urolizin, Reishi kan, Witamiks ale również Hepatobiol najlepiej w połączeniu z Biotą Complex oraz seria Pantobioli na bazie wyciągów poroża jelenia pantowego, (które usuwa się bezpiecznie u tych gatunków- przed zrzuceniem) czyli: Pantobiol 1, Pantobiol 2+ czy Pantobiol 3.

W systemie zarządzania wiekiem szczególną rolę przypisuje się technologiom komórkowym (plazmolifting, placentoterapia). To właśnie we krwi krążą cytokiny, których zastosowanie umożliwia pozyskiwanie niezbędnych czynników wzrostu i aktywację połączeń immunologicznych w regulacji starzenia. Aktywacja płytek krwi w krwiobiegu daje efekt regeneracji komórek, w tym komórek macierzystych. Ułatwiają to również obciążenia dynamiczne, masaże, kinezyterapia (metoda S.M. Bubnovsky’ego). Korzystny wpływ wykażą takie produkty Biolitu z zawartością związków czynnych z roślin Biolitu z upraw ekologicznych, jak Wienorm, Reishi kan, Florenta plus czy też kąpiele jak np. Kąpiele skipidarne ( biała i żółta), czy z Koncentratem Pichtowym. Natomiast zewnętrznie podczas specjalistycznych masaży dobrze jest wykorzystać Wienorm krem, Żel pichtwy, Florenta krem, czy Esobel z siedmiopalecznikiem błotnym.

Plazmolifting w ginekologii jest aktywnie wykorzystywany w procesach zanikowych, zapalnych i inwolucyjnych oraz w medycynie estetycznej. Dobre wyniki daje stosowanie ekstraktu łożyskowego z melsmonu, który jest używany bezpłatnie w Japonii i Korei Południowej na koszt medycyny ubezpieczeniowej w zapobieganiu schorzeniom i chorobom związanym z wiekiem. Prewencyjnie z Biolitu można zastosować Femintim żel ( który powstał przy współpracy Biolit z prof. Larysą Sotnikovą i jest dedykowany kobietom nie tylko w menopauzie ), czy też Polarox woman ( na bazie złóż huminowych z jezior syberyjskich)

ZACZNIJ OD GINEKOLOGII I ENDOKRYNOLOGII

Program przeciwstarzeniowy dla kobiet należy rozpocząć od wyeliminowania problemów ginekologicznych i endokrynologicznych. Wzmocnienie mięśni dna miednicy przy pomocy nowoczesnych technologii może osiągnąć pozytywny efekt. Plazmolifting i lifting nici krocza może wyeliminować nietrzymanie moczu, progresję wypadania narządów płciowych i objawy zanikowe. Niewątpliwą zaletą jest możliwość wykorzystania tych i innych technologii na wczesnych etapach.

Dlatego Biolit poleca dla utrzymania zdrowia tych obszarów zarówno Polikawin jak i Urobiol z Urolizinem, czy Ekstrakt Liścia Pokrzywy.

Podsumowując, można powiedzieć, że anti-aging to programowanie organizmu do zmiany sposobu myślenia, skupianie się na regeneracji. Należy wziąć pod uwagę, że system zarządzania wiekiem powinien być akceptowalny dla całej rodziny, a ginekolog powinien współpracować z andrologiem. Pod tym warunkiem para uzyska pożądany efekt.

Należy pamiętać, że proponowane współczesne osiągnięcia medycyny i farmakologii w systemie anti-aging stanowią zaledwie 10% gwarancji sukcesu. Pozostałe 90% to decyzja samego pacjenta o zdecydowanym kursie na zdrowie i długowieczność.

Obecnie w Europie wschodniej w szybkim tempie postępuje rozwój medycyny spersonalizowanej z podejściem profilaktycznym, indywidualnym i minimalizacją wpływu leków na organizm. Jedną z metod uzdrawiania i leczenia w medycynie spersonalizowanej jest ziołolecznictwo i w tym zakresie dokonuje się rewolucyjna rewizja możliwości wpływania na regulację zdrowia substancjami roślinnymi. Dziś sam czas nakłada na specjalistów zajmujących się utrzymaniem zdrowia nowe wymagania w zakresie wiedzy, aby przekazać im kompetentną, nowoczesną informację na temat stosowania substancji naturalnych. W odróżnieniu od innych preparatów, wszystkie proponowane i pomocne w Anti-Age produkty Biolitu są stosowane w praktyce lekarskiej medycyny wschodniej, podlegały badaniom klinicznym na pacjentach , na przestrzeni ok. 30 lat.

Dlatego Biolit przy współpracy z prof. Larysą Sotnikovą, która jest  Prezesem „Interdyscyplinarnego Stowarzyszenia Specjalistów Medycyny Przeciwstarzeniowej”, Dyrektorem Naukowo-Klinicznego Centrum Zdrowia Hormonalnego (Tomsk), profesorem Syberyjskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego, autorem modelu efektywnego praktycznego zastosowania technologii medycyny spersonalizowanej, Przewodniczącą Międzyregionalnej Organizacji Pożytku Publicznego na Rzecz Praw Pacjentów „Związek Niezależnych Ekspertów”, profesjonalnym trenerem w dziedzinie medycyny spersonalizowanej i jej wdrażania dla komercyjnych ośrodków medycznych w Europie, zaprasza Cię na profesjonalne kursy medycyny Anti-Age.