Adaptogeny – kilka faktów z historii

AdaptogenyAdaptogeny

Lata 1939-43
Wehrmacht prowadzi badania nad roślinnymi substancjami poprawiającymi odporność na stres i wzmacniającymi system immunologiczny żołnierzy.

1947
Pojęcie wprowadzone przez rosyjskiego naukowca dr Mikołaja Lazarewa.

1950
Minister Zdrowia Związku radzieckiego wprowadza do oficjalnej nomenklatury termin „adaptogeny”. Powstaje nowa uczelnia, której zadaniem jest badanie adaptogenów.

1952-54
Brekhman kieruje zespołem 1200 naukowców. Liczne prace naukowe i patenty. Brekhman wraz Dardymovem dopracowują klasyczną definicję adaptogenów.

1962
Eleuterokok, szczodrak i różeniec zostają jako pierwsze adaptogeny wpisane do rosyjskiej farmakopei. Masowe stosowanie adaptogenów.

1969
Ukazują się pierwsze na Zachodzie artykuły naukowe o adaptogenach.

1976
Brekhman wraz z doktorami Raimundo Torres Díaz i Anną Aslan rozpoczynają badania adaptogenów tradycyjnej medycyny Ameryk i Wysp Karaibskich.

1979
Eleuterokok, żeńszeń i lukrecja pojawiają się oficjalnie w dokumentach europejskich jako dopuszczone do stosowania terapeutycznego.

1989
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE zaleca do stosowania na opakowaniach preparatów terminu „adaptogen”. Od 1991 amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) wprowadza ten termin do oficjalnych dokumentów.

1989-2005
Powstają zachodnie wersje definicji adaptogenu oraz liczne testy standaryzujące oddziaływanie adaptogenów na organizm.
Adaptogeny, koncepcja przywracania zdrowia przez regulację homeostazy są nowością i odkryciem dla świata zachodu.
Dla najstarszych medycyn świata – medycyny chińskiej i indyjskiej ayurwedy rewelacje zachodu są tylko potwierdzeniem dawno znanej wiedzy, którą te kraje wykorzystują na wielką skalę we współczesnej służbie zdrowia, oraz komercyjnej farmakopei.

Obecnie
Oficjalne listy roślin adaptogennych w różnych krajach liczą od kilku- dziesięciu do kilkuset pozycji. Do spisów dołączono również substancje organiczne pochodzenia zwierzęcego w tym poroże jelenia syberyjskiego, a także substancje z głowonogów.

Definicja klasyczna (Brekhman-Dardymov)

Kryteria, które musi spełniać adaptogen:

 • Jest pochodzenia naturalnego
 • Jest substancją nieszkodliwą (nietoksyczną)
 • Musi działać niespecyficznie (całościowo, układowo)
 • Musi wykazywać własności normalizujące na ludzki ustrój, ale nie nadstymulujące, ani nie blokujące normalnych jego funkcji

Ogólna cecha
Adaptogen to substancja ułatwiająca przystosowanie się organizmu do niekorzystnych warunków środowiskowych

Definicja klasyczna współcześnie

Aktywność adaptogenów opiera się na następujących zasadach:

 • wykazywanie działania nieswoistego, zwiększającego odporność na szkodliwe dla organizmu bodźce fizyczne (wysoka i niska temperatura, brak tlenu, hałas, wibracje), chemiczne
  (alkohol, trucizny, zanieczyszczone środowisko) i biologiczne (bakterie, wirusy, grzyby);
 • wywieranie wpływu normalizującego procesy fizjologiczne organizmu, głównie poprzez oddziaływanie na system neuroendokrynny;
 • wywieranie tylko takiego wpływu na procesy fizjologiczne organizmu, jaki jest pożądany, bez wpływu na prawidłowe funkcjonowanie organizmu.

Według współczesnych badań właściwości adaptogenne wyrażają się poprzez:

 • działanie neutralizujące wolne rodniki (antyoksydacyjne),
 • działanie hepatoprotekcyjne i właściwości antytoksyczne,
 • działanie hypoglikemiczne,
 • stymulację układu odpornościowego,
 • polepszenie procesów zapamiętywania i koncentracji,
 • wzrost witalności, poprawę funkcji seksualnych przy ich zaburzeniu,
 • zmniejszenie pociągu do alkoholu i łaknienia cukrów,
 • redukowanie niepokoju i nerwowości,
 • szybsze zdrowienie,
 • poprawę napięcia mięśni i wzrost siły ich skurczu,
 • poprawę snu, motywacji i produktywności w pracy,
 • polepszenie nastroju i samopoczucia,
 • działanie anaboliczne

Adaptogeny z Syberii wykazują wyjątkowe cechy. Zawdzięczają to czystym ekologicznie obszarom, ponadto rosną w trudnych warunkach klimatycznych, stąd są zmuszone walczyć o przetrwanie, co z kolei przekłada się na kumulację zasobów energetycznych dużo potężniejszych w porównaniu do roślin z innych obszarów klimatycznych.
Ziemia, na której rosną bogata jest w makro i mikroelementy. Pod powierzchnią ziemi syberyjskiej znajdują się złoża miedzi, srebra, złota, cynku itp. Ziemia jest czarnoziemem, który nie wymaga dodatkowego nawożenia substancjami syntetycznymi.

Klimaton Plus
Zdrowie Kobiety – dla prawidłowej gospodarki hormonalnej i dobrego nastroju. Skuteczność działania substancji czynnych Klimatonu Plus potwierdzona w Instytucie Kliniki Kardiologii w Tomsku w badaniach dotyczących leczenia pacjentów z klimakterium.

Pantobiol – 1
Prawdziwa bomba adaptogenna w jednym produkcie. Zawiera sproszkowane poroże jelenia syberyjskiego, ekstrakty wodne z m.in.: eleuterokoka kolczastego, różeńca górskiego i Szczodraka. Substancje czynne pomocne we wspomaganiu prawidłowej pracy układu immunologicznego, wydolności serca i umysłu oraz pracy układu nerwowego.